Mokymai apie pokyčius PVMĮ nuo 2020 metų

2020 m. sausio mėnesį vyko mokymai MVA nariams apie PVM įstatymo pokyčius, kurie įsigaliojo nuo 2020 metų. Informaciją pateikė Vaida Kazonienė – Klaipėdos apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos mokestinių prievolių departamento atstovė, Alytė Čepienė – Valstybinės mokesčių inspekcijos Mažeikių informacijos departamento vyr.specialistė ir Rita Jurkūnienė – Užimtumo tarnybos Mažeikių skyriaus vedėja.

Tarybos posėdis AB „Pieno Žvaigždės“ įmonėje

Birželio 25 d. MVA tarybos posėdis vyko AB „Pieno Žvaigždės“ įmonėje. Dėkojame įmonės vadovui, Aušriui Baravykui, ir visai komandai už šiltą priėmimą, gerosios patirties pasidalinimą ir ilgametę MVA narystę. MVA – mes kartu, kad būtumėm stiprūs!

Susitikimas dėl jaunimo įtraukimo

Birželio 25 d. MVA rytas prasidėjo Mažeikių politechnikos mokykloje, kur kartu su mokyklos atstovais ir ORLEN Lietuva atstove spaudai gvildenome idėją – kaip pritraukti jaunus, talentingus jaunuolius mokytis čia, gilinti praktines žinias Mažeikių įmonėse bei skatinti likti šiame mieste. Mes kartu, kad būtumėm stiprūs!

MVA ataskaitinis rinkiminis susirinkimas 2019

Praėjusį penktadienį, 2019 m. gegužės 10 d., įvyko Mažeikių verslininkų asociacijos išvažiuojamasis RINKIMINIS ataskaitinis renginys „Metinių rezultatų suvedimas”. Renginio svečias ir pranešėjas – Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos instituto dėstytojas, ekonomistas, habilituotas mokslų daktaras, ne kartą Lietuvos ministrų patarėjų komandoje dirbęs – PROF. HABIL. DR. RIMANTAS RUDZKIS.
Visų MVA narių aktyvumo dėka MVA 2019 – 2021 m. kadencija atrodo štai taip:
MVA Prezidentu antrai kadencijai išrinktas Deivydas Vyniautas.
Tarybos nariais išrinkti: Alfredas Vyniautas, Darius Seilius, Petras Paužuolis, Arūnas Jarmoška, Julius Banys, Julius Gaižauskas, Aurelijus Virkutis ir Aida Stankevičienė. Po rezultatų paskelbimo Alfredas Vyniautas informavo, kad savo vietą MVA tarybos postui užimti patiki perspektyviems ir jaunesniems nariams. Daug metų MVA tarybos veikloje aktyviai dalyvavęs Julius Banys taip pat atsisakė MVA tarybos nario posto. Po šių pasisakymų MVA tarybos sudėtis susidėliojo pagal surinktų balsų skaičių sekančia tvarka:
Darius Seilius (UAB Flamera), Petras Paužuolis (IF Draudimas), Arūnas Jarmoška (UAB Santarvės laikraštis), Julius Gaižauskas (UAB Sinergija LT), Aurelijus Virkutis (UAB Lobby Baltic), Aida Stankevičienė (AB Swed Bankas), Vaidas Vyšniauskas (UAB Medicinos Bankas) ir Darius Matiukas (UAB Mažeikių mėsinė).

Dėkojame MVA nariams už dalyvavimą ir linkime vieni kitiems PRODUKTYVIŲ metų!

MVA – mes kartu, kad būtumėm stiprūs!

Mažeikių politechnikos mokykla kviečia dalyvauti konferencijoje

Mažeikių politechnikos mokykla kviečia dalyvauti Erasmus+: KA1 programos asmenų mokymosi mobilumo projekto „Darbu grindžiamas mokymasis – profesinio mokymo ateitis“ Nr. 2018-1-LT01-KA102-046777 baigiamojoje respublikinėje konferencijoje ,,DARBU GRINDŽIAMAS MOKYMASIS REMIANTIS ES ŠALIŲ PATIRTIMI“.
Konferencijos metu bus aptariami projekto metu pasiekti rezultatai, įvykdytos veiklos bei pristatytos parengtos rekomendacijos ,,Darbu grindžiamas mokymasis”.
Rekomendacijų tikslas – sklandus daugiašalis socialinis dialogas tarp savivaldos, verslo ir švietimo įstaigos organizuojant pameistrystę/dualinį mokyma(si).

Konferencija vyks 2019 m. gegužės 21 d. 10.00 val. Mažeikių politechnikos mokykloje, aktų salėje (Ventos g. 18)

Kasmetinė visuotinė akcija – „Darom“ .

Šiais metais MVA savanoriai ne tik aprinko šiukšles, bet ir pagirdė MVA Ąžuolų giraitėje pasodintus labai ištroškusius medelius. Dėkojame prisijungusiems į akciją ir tikimės ateityje kartu mėgautis gaivia ąžuolų paūksme.

Darbo stebėjimo ir praktikos vizitas Portugalijoje

Mažeikių politechnikos mokykla kartu su socialiniais partneriais – Mažeikių rajono savivaldybe ir Mažeikių verslininkų asociacija – įgyvendina Erasmus+: KA1 programos asmenų mokymosi mobilumo projektą „Darbu grindžiamas mokymasis – profesinio mokymo ateitis“ Nr. 2018-1-LT01-KA102-046777.
2019 m. balandžio 1–5 dienomis vyko trečiasis darbuotojų dėstymo, darbo stebėjimo ir praktikos vizitas Portugalijoje. Vizite kartu su mokyklos l. e. direktoriaus pareigas Stase Čupkoviene dalyvavo Mažeikių politechnikos mokyklos paslaugų asmenims profesijos mokytoja metodininkė Adolfina Grušienė ir paslaugų asmenims profesijos mokytojas Vaidas Andrijaitis bei socialiniai partneriai – Mažeikių rajono savivaldybės švietimo skyriaus vyr. specialistė Loreta Rubežienė, UADBB „Legator“ Šiaulių skyriaus vadovas Mantas Pocevičius, UAB „Edzaras“ direktorė Virginija Eidimtienė.
Projekto tikslas – remiantis užsienio šalių darbu grindžiamo mokymosi patirtimi parengti rekomendacijas, kurios būtų naudojamos profesinį mokymą siekiant priartinti prie verslo įmonių poreikių regioniniu lygmeniu.
Pirmiausiai dalyviai susitiko su priimančiosios (tarpinės) organizacijos EPD personalu. Susipažino su vizito veiklų darbotvarke. Po to Lisabonoje lankėsi profesinėje mokykloje Escola Comercio Lisbao. Pasitikę mokyklos mokiniai ir mokytojai papasakojo apie teorinį ir praktinį mokymą. Turėjo galimybę apžiūrėti mokinių darbus, praktinio mokymo klases – imitacines laboratorijas.
Sekančią dieną susitiko su vietos savivaldos administracijos darbuotojais bei Portugalijos prekybos ir pramonės rūmų atstovu. Susipažino su Portugalijos švietimo sistemos pokyčiais, privalumais ir trūkumais. Diskutavo, dalinosi patirtimi profesinio mokymo mokyklų bendradarbiavimo su vietos savivalda patirtimi organizuojant pameistrystę bei kitokį dualinį mokymą.
Sekančią dieną lankėsi ugdymo įstaigoje Cepra de Formacao profesional da Reparacao automovel. Susitikimo metu buvo pristatyta mokykla, rengiamos profesijos (automobilių mechanikų, metalo apdirbėjų, elektros įrenginių elektromechanikai, baldų ir interjero dizaino, turizmo specialistų ir kt.).
Ketvirtą vizito dieną projekto dalyviai lankėsi Fundacaao escola profesional de Setubal profesinėje mokykloje. Susitikimo metu dalyviai buvo pakviesti stebėti turizmo vadybos specialybės moksleivių mokinių pamokos, kurios metu moksleiviai buvo grįžę iš stažuotės Norvegijoje. Taip pat buvo pristatytas mokinių kompetencijų vertinimo modelis, baigiamųjų darbų vertinimo tvarka.
Penktą kelionės dieną dalyviai lankėsi „FABLAB LISBOA“ skyriuje. Tai speciali skaitmeninių kūrybinių dirbtuvių mokymų programa. Šių mokymų metu pristatomos įvairios technologijos tai 3D spausdintuvai, ploteris, lazerinis pjovimo-graviravimo įrenginys, CNC frezavimo staklės ir kt.
Kultūrinės programos metu projekto dalyviai turėjo galimybę apžiūrėti Lisabonos miestą lankėsi muziejuose, pilyje.
Darbinės profesinės stažuotės pabaigoje priimanti organizacija įteikė Europass mobilumo pažymėjimus ir sertifikatus.
Grįžę iš vizito aprobuoja surinktą medžiagą ir rengia rekomendacijas „Darbu grindžiamas mokymas“.

Pirmasis Mažeikių politechnikos mokyklos tarybos (kolegialaus valdymo organo) posėdis

2019 m. balandžio 11 d. įvyko pirmasis Mažeikių politechnikos mokyklos tarybos (kolegialaus valdymo organo) posėdis.
2019 m. kovo 20 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija oficialiai patvirtino Viešosios įstaigos Mažeikių politechnikos mokyklos tarybos sudėtį, kurią sudaro 9 nariai:
1. Antanas Drungilas, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Profesinio mokymo skyriaus vyriausiasis specialistas.
2. Apolinaras Stonkus, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjas.
3. Rasa Reizgevičienė, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų Užsienio ryšių ir verslo plėtros skyriaus vadovė.
4. Dalia Vitkuvienė, AB „Orlen Lietuva“ personalo direktorė.
5. Virmantas Jucius, UAB „Mažeikių Varduva“ direktoriaus pavaduotojas.
6. Roberta Žaltauskienė, Mažeikių verslininkų asociacijos vykdančioji direktorė.
7. Virginija Dementjevienė, Mažeikių politechnikos mokyklos padėjėja ūkio reikalams.
8. Adolfina Grušienė, Mažeikių politechnikos mokyklos profesijos mokytoja metodininkė.
9. Simona Pinkauskaitė, Mažeikių politechnikos mokyklos I kurso VR-78 grupės mokinė.
Po posėdžio laikinai einanti direktoriaus pareigas Stasė Čupkovienė pristatė mokyklą, supažindino su jos strategija, kurios pagrindinis siekis – kokybiškas regionui labai reikalingų profesijų įgijimas mokykloje. Taip pat aptarta glaudaus ryšio su darbdaviais svarba, jų pagalba tiriant darbo jėgos poreikius bei darbdavių parama mokyklai tiek technologijomis, tiek praktiniam mokymui reikalingomis medžiagomis, tiek intelektualiniu potencialu. Analizuota galimybė mokiniams įmonėse ne tik susipažinti su naujausiomis technologijomis, bet ir išmokti su jomis dirbti, tobulinti praktinius gebėjimus.
Taip pat l. e. direktoriaus pareigas Stasė Čupkovienė pasidžiaugė, kad vyksta konstruktyvus bendradarbiavimas su Mažeikių rajono savivaldybe. Su ja pasirašyta Darbininkų rengimu suinteresuotų šalių bendradarbiavimo sutartis, kurioje numatytas ir paramos fondas mokiniams.
Mokyklos tarybos nariai pasirašė įsipareigojimus – vadovautis mokyklos ir visuomenės interesais, sąžiningai atlikti Profesinio mokymo įstatyme ir kituose įstatymuose nustatytas funkcijas.
Linkime naujajai mokyklos tarybai sėkmingo darbo ir naujų iššūkių. Kartu sieksime profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistemos įgyvendinimo.