Naujienos

funded

 

BENDRADARBIAVIMO PLĖTOJIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE TENERIFĖJE

 

Mažeikių verslininkų asociacijos nariai kartu su Mažeikių politechnikos mokyklos Viekšnių skyriaus ir VšĮ Telšių profesinio rengimo centro darbuotojais 2017 m. balandžio 2–9 dienomis dalyvavo ERASMUS+: Leonardo da Vinci programos asmenų mobilumo projekte „Investicija į profesinį mokymą – tai investicija į kvalifikuotą specialistą“ Nr. 2016-1-LT01-KA102-022832.

Pagrindinis šio projekto tikslas – remiantis užsienio šalių profesinio mokymo įstaigų ir socialinių partnerių bendradarbiavimo patirtimi siekti, kad verslo įmonės dalyvautų profesinio mokymo procese ir padėtų rengti verslų, kūrybišką, iniciatyvų, pasirengusį profesinei veiklai bei gebantį adaptuotis sparčiai besikeičiančioje darbo rinkoje kvalifikuotą specialistą.

Priimančioji organizacija International Educational College TEMIS puikiai organizavo dalyvių sutikimą ir viso vizito metu kokybiškai rūpinosi viso projekto vykdymu.

Pagal numatytą projekto programą pirmąją vizito dieną susipažinome su priimančiąja organizacija, jos vykdoma veikla. Vėliau vykome į IES Maria Trujillo profesinę mokyklą. Mokykloje mokomasi techninių ir verslo administravimo specialybių, ruošiami kirpėjai bei masažistai. Susitikome su šios mokyklos administracija bei mokytojais. Domėjomės mokykloje vykdoma projektine veikla, mokymo programomis, materialine baze. Buvo įdomu lankytis įvairių specialybių teorinio ir praktinio mokymo klasėse, bibliotekoje. Mokykla siekia, kad jos auklėtiniai įgytų kultūrinių, mokslinių ir techninių įgūdžių, kurie atitiktų darbo rinkos poreikius. Mokyklos vadovas supažindino mus su Ispanijos švietimo sistema. Domėjomės, kokias galimybes turi mokiniai įgyti praktinius įgūdžius, kiek teorinis ir praktinis mokinių paruošimas atitinka darbo pobūdį verslo įmonėse.

Mokyklos vadovas pabrėžė, kad, ugdant kvalifikuotų specialistų žinias, įgūdžius bei kompetencijas, labai svarbu bendradarbiauti su verslo įmonių atstovais. Todėl mokyklos administracija ieško įmonių, kurios priimtų moksleivius gamybinei praktikai atlikti.

Antradienį lankėmės IES Adeje profesinio rengimo centre, susipažinome su jo švietimo sistemos ypatumais, apžiūrėjome teorinio ir profesinio mokymo bazę, praktinio mokymo darbo vietas. Šis profesinio rengimo centras išskirtinis tuo, kad jame mokosi vaikai su negalia. Čia vykdoma neįgaliųjų sėkminga integracija į darbo rinką, pripažįstama jų teisė į mokslą, darbą, individualią iniciatyvą pradedant verslą ar kitokią veiklą.

Kartu su mokytojais diskutavome apie Ispanijos ir Lietuvos profesinio mokymo organizavimo, darbo ypatumo panašumus ir skirtumus, analizavome praktinio mokymo vertinimo sistemas. Domėjomės, ar mokymo programos atitinka verslo poreikius, koks yra verslininkų indėlis rengiant ir atnaujinant mokymo programas.

Trečiadienį buvome pakvieti į kooperatyvą Coop. Del Campo la Candelaria-Quesuaria de Benijos. Šioje įmonėje gaminami sūriai iš ožkų pieno. Su įmonės atstovais aptarėme profesinių mokyklų ir jų socialinių partnerių bendradarbiavimo pavyzdžius. Įmonės savininkai pažymėjo, kad bendradarbiauja su profesinio rengimo centrais, priima mokinius atlikti gamybinę praktiką. Čia technologines žinias bei praktinius įgūdžius gilina ir studentai iš aukštųjų mokyklų.

Ketvirtadienį mus priėmė IES San Marcos profesinės mokyklos administracija kartu su mokytojais ir verslo partneriais. Mokykla su įvairiomis verslo įmonėmis sudarinėja sutartis mokinių gamybinei praktikai atlikti. Teko bendrauti su mokiniais, kurie atvyko į mokyklą aptarti atliktą dviejų savaičių gamybinę praktiką įvairiose įmonėse. Kiekvienam mokiniui, išeinančiam atlikti gamybinės praktikos yra skiriamas vadovas. Jis stebi, kaip užtikrinamas tinkamas praktikos įmonėje atlikimas ir jos nauda mokiniui bei įmonei.

Paskutiniąją vizito dieną Granadilla de Abona miesto rotušėje mus priėmė tarybos nariai ir paslaugų verslo atstovai. Bendravimo metu susiformavo bendra nuomonė – būtina, kad verslo įmonės dalyvautų profesinio mokymo procese, rengiant verslų, kūrybišką, iniciatyvų, pasirengusį profesinei veiklai bei gebantį adaptuotis sparčiai besikeičiančioje darbo rinkoje kvalifikuotą specialistą.

Darbo dienos pabaigoje lankėmės Turquesa Playa viešbutyje, stebėjome viešbučio tarnybų darbą – atvykusių ir išvykstančių svečių registraciją, užsakymų priėmimą, informacijos teikimą svečiams apie viešbučio teikiamas paslaugas.

Vakare priimančiosios organizacijos biure Turquesa Playa viešbutyje vyko baigiamasis susitikimas, kurio metu buvo aptartas vizitas ir įteikti Europass mobilumo dokumentai bei sertifikatai.

Stažuotės laisvalaikio metu aktyviai dalyvavome ir kultūrinėje programoje. Vykome į ekskursiją po Puerto de la Cruz miestą, lankėmės El Medano paplūdimyje, žavėjomės Teidės ugnikalniu. Savaitės  stažuotę vainikavo ekskursija į Loro parką. Tai parkas, skirtas pademonstruoti augmenijos ir gyvūnijos įvairovę. Turėjomę unikalią galimybę apžiūrėti akvariumą, gorilas, baltąjį tigrą, krokodilus, stebėti orkų, delfinų, papūgų pasirodymus.

Stažuotė Tenerifėje suteikė puikią galimybę užmegzti ir stiprinti glaudų bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir Ispanijos mokymo institucijų bei verslo įmonių, siekiant dalintis bendradarbiavimo patirtimi.

Grįžę iš stažuotės vizitų dalyviai kuria bendrąsias rekomendacijas „Investicijos į kvalifikuotą specialistą per profesinį mokymą“, taip prisidedant prie profesinių mokyklų ir socialinių partnerių glaudaus bendradarbiavimo investuojant į profesinį mokymą, profesinio mokymo paslaugų kokybės tobulinimą ir prieinamumo didinimą, rengiant įvairių poreikių turinčius kvalifikuotus darbininkus nuolat besikeičiantiems darbo rinkos keliamiems reikalavimams.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

 

Monika Patalauskienė, UAB „Beržūna“ personalo vadovė
Milda Balandytė, ūkininko Rimanto Norkaus įmonės administratorė

nuotraukosStažuotės Ispanijoje akimirkos

 

STAŽUOTĖ MALTOJE

Mažeikių verslininkų asociacijos nariai kartu su Mažeikių politechnikos mokyklos ir VšĮ Telšių profesinio rengimo centro darbuotojais š. m. lapkričio 6-13 dienomis dalyvavo ERASMUS+: Leonardo da Vinci programos asmenų mobilumo projekte „Investicija į profesinį mokymą – tai investicija į kvalifikuotą specialistą“ Nr. 2016-1-LT01-KA102-022832.

Pagrindinis šio projekto tikslas – remiantis užsienio šalių profesinio mokymo įstaigų ir socialinių partnerių bendradarbiavimo patirtimi siekti, kad verslo įmonės dalyvautų profesinio mokymo procese ir padėtų rengti verslų, kūrybišką, iniciatyvų, pasirengusį profesinei veiklai bei gebantį adaptuotis sparčiai besikeičiančioje darbo rinkoje kvalifikuotą specialistą.

Priimančioji organizacija Easy Job Bridge gerai organizavo dalyvių sutikimą ir viso vizito metu kokybiškai rūpinosi projekto vykdymu.

Pirmąją vizito dieną susipažinome su priimančiąja organizacija, jos veikla. Vėliau nuvažiavome į Maltos meno, mokslo ir technologijų kolegiją (MCAST), kur susipažinome su mokykla, apžiūrėjome mokymo bazę bei pabendravome su ten dirbančiais mokytojais ir administracijos darbuotojais. Malta neturi daug aukštojo mokslo įstaigų. Šalyje tam skirtos 3 institucijos: Maltos universitetas, Maltos meno, mokslo ir technologijų kolegija (MCAST) bei turizmo studijų institutas. Buvome supažindinti su Maltos švietimo sistema. Ten vaikai nuo 3 iki 5 metų amžiaus yra priimami į vaikų lopšelį – darželį. Maltoje mokslas yra privalomas nuo penkerių iki šešiolikos metų. Švietimo sistema yra padalinta į tris pagrindinius sektorius: pradinis išsilavinimas (nuo 5 iki 11metų), vidurinis išsilavinimas (nuo 11 iki 16 metų) bei aukštasis išsilavinimas. Maltos švietimo sistema labai panaši į Didžiosios Britanijos švietimo sistemą. Baigę vidurines mokyklas, Maltoje gali rinktis aukštesnįjį (Post-Secondary Education) arba aukštąjį (Tertiary) mokslą. Maltoje veikia dualinė profesinio mokymo sistema. Aptarėme profesinio mokymo ir socialinių partnerių bendradarbiavimo ypatumus.

Antrąją vizito dieną vykome į MCAST Inžinerijos ir transporto institutą. Turėjome puikų seminarą, kurio metu aptarėme, kaip vyksta bendradarbiavimas su socialiniais partneriais Lietuvoje ir Maltoje. Seminaro metu buvo rodomas filmas apie institutą ir pasirinkimo galimybes.

Trečiąją dieną MCAST Inžinerijos ir transporto instituto klasėse visą dieną vyko praktiniai užsiėmimai ir diskusijos.

Vizito metu lankėme ir įmones, kuriose mokiniai atlieka praktinį mokymą.

Ketvirtą vizito dieną aplankėme FMcore Company įmonę, kurioje susitikome su inžinerinio padalinio vadovu. Diskutavome apie socialinės partnerystės svarbą rengiant kvalifikuotą specialistą, profesinį mokymą. Po pietų vykome į Chris Metal Design Limited, kuri yra viena iš Maltos pirmaujančių bendrovių, ji gamina dekoratyvinius metalo dirbinius. Susitikome su šios įmonės savininku.

Kitą dieną aplankėme autoservisą Meli Motors, tai viena iš Meli group įmonių. Apžiūrėjome praktinio mokymo vietas ir padiskutavome apie profesinio mokymo svarbą. Ši įmonė jau daugiau kaip 3 metai priima mokinius į praktiką. Taip pat nuvykome į plieno konstrukcijų kompaniją Steel Structures ir turėjome galimybę tiesiogiai pasikalbėti su inžinerinio skyriaus vadovu apie kvalifikuotų specialistų rengimą ir svarbą Maltos darbo rinkoje. Vakare priimančiosios organizacijos biure Valetoje vyko baigiamasis susitikimas, kurio metu buvo aptartas vizitas ir įteikti Europass mobilumo dokumentai bei sertifikatai.

Malta nebūtų mums pasirodžiusi tokia patraukli, jei nebūtume turėję kultūrinės programos. Malta – tai visai nedidelė valstybėlė, esanti tarp Sicilijos ir šiaurinės Afrikos pakrantės. Šalis turtinga savo kraštovaizdžiu, uolėtomis pakrantėmis, ramiomis įlankomis bei senoviniais miestais. Tai tikras muziejus po atviru dangumi. Pasigrožėjome Maltos sostinės Valetos vaizdais. Tai aukščiausias miestą supančių sienų taškas, nuo kurio atsiveria nuostabi Didžiojo uosto panorama. Pavaikščiojome siauromis gatvelėmis. Sako, jei buvai Maltoje ir nenuvykai į Gozo salą, tai nematei mažojo Maltos brolio…. Ji mažesnė už Maltą 3 kartus, bet turi įspūdingą gamtą bei pakrantes ir įdomių lankytinų objektų… Anot mitologijos, Gozo sala yra legendinė Kalipsės sala, paminėta ir Homero „Odisėjoje“.

Stažuotės metu patobulinome profesinės anglų kalbos įgūdžius, vadybines, dalykines, bendrakultūrines ir profesines kompetencijas, susipažinome su maltiečių kultūra, tradicijomis, architektūra.

Įgytas žinias bus galima pritaikyti rengiant bendrąsias rekomendacijas „Investicija į profesinį mokymą – tai investicija į kvalifikuotą specialistą“, padės glaudžiau bendradarbiauti profesinėms mokykloms su socialiniais partneriais dėl profesinio mokymo paslaugų kokybės tobulinimo ir prieinamumo didinimo rengiant įvairių poreikių turinčius kvalifikuotus darbininkus.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

 

Marius Kisminas, UAB „Mažeikių autoservisas“ direktorius

Aurelija Petrikienė, UAB „Topenerga“ administratorė-apskaitininkė

 

malta

PROFESINIŲ MOKYKLŲ IR VERSLO ATSTOVŲ BENDRADARBIAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE PORTUGALIJOJE

Mažeikių verslininkų asociacijos nariai kartu su Mažeikių politechnikos mokyklos ir VšĮ Telšių profesinio rengimo centro darbuotojais š. m. spalio 9–15 dienomis dalyvavo ERASMUS+: Leonardo da Vinci programos asmenų mobilumo projekte „Investicija į profesinį mokymą – tai investicija į kvalifikuotą specialistą“ Nr. 2016-1-LT01-KA102-022832.

Pagrindinis šio projekto tikslas – remiantis užsienio šalių profesinio mokymo įstaigų ir socialinių partnerių bendradarbiavimo patirtimi siekti, kad verslo įmonės dalyvautų profesinio mokymo procese ir padėtų rengti verslų, kūrybišką, iniciatyvų, pasirengusį profesinei veiklai bei gebantį adaptuotis sparčiai besikeičiančioje darbo rinkoje kvalifikuotą specialistą.

Priimančioji organizacija EPD – European Projects Development puikiai organizavo dalyvių sutikimą bei kokybiškai rūpinosi viso projekto vykdymu.

Pagal numatytą projekto programą pirmąją vizito dieną lankėmės „Escola Digital“ profesinėje mokykloje, kurios tikslas mokyti mokinius kultūrinių, mokslinių ir techninių įgūdžių, kurie atitiktų darbo rinkos poreikius. Mokyklos vadovas Luís Sebastião supažindino su mokyklos istorija, darbo sistema, mokymo baze bei mokymo klasėmis. Diskutavome apie Portugalijos švietimo sistemą, kokybiško profesinio mokymo organizavimo ir darbo ypatumus. Domėjomės, kokie yra profesinės mokyklos ir socialinių partnerių bendradarbiavimo pavyzdžiai.

Vizito metu į Global Chance Construçoes e Remodelações, Unipessoal Lda įmonę pamatėme, kaip statybos bendrovė organizuoja pastatų restauravimo darbus Portugalijoje. Dalykiškai vyko diskusija apie bendradarbiavimo sąsajas tarp bendrovės ir profesinių mokyklų, kurių mokiniai atlieka praktiką.

Antradienį lankėmės LSD – Lisabonos dizaino mokykloje, kurioje susipažinome su švietimo sistema. Mokyklos atstovas parodė teorinio ir praktinio mokymo darbo vietas, dalijosi patirtimi apie bendradarbiavimą su verslo įmonėmis.

Aplankėme Arquitectos Associados: A. As ir RH Arquitectos įmones, kuriose galėjome pamatyti, kaip architektūros įmonės pagrindžia savo kūrybines idėjas, projektuojant pastatus Portugalijoje. Diskusijos metu gilinomės į klausimus, kurie susieti aiškinantis bendradarbiavimo pavyzdžius tarp verslo įmonių ir profesinių mokyklų.

Trečiadienį aplankėme CENFIC profesinio rengimo centrą. Šis statybinės srities mokymo centras yra seniausia profesinio rengimo mokykla Portugalijoje. Statybos skyriaus vadovas Renato Mendes Florentino pasveikino dalyvius atvykusius į mokymo centrą, supažindino su mokyklos misija, vertybėmis, valdymo struktūra. Vizito metu apžiūrėjome teorines ir praktines darbo vietas, diskutavome su mokiniais apie mokymąsi šioje mokykloje, dalyvavome praktiniuose užsiėmimuose.

Ketvirtąją dieną lankėmės Escola Profissional de Setúbal profesinėje mokykloje, kuri ruošia plataus profilio specialistus. Mokykloje mus pasitiko projektų koordinatorė ir praktinio mokymo vadovė Diana Menezes, kuri supažindino su profesinės mokyklos istorija ir jos svarba Portugalijos visuomenei. Vizito metu apžiūrėjome mokyklos įrenginius, laboratorijas ir mokomąsias klases. Diskusijų metu kalbėjome apie optimaliausius būdus ir strategijas, kurios taikomos rengiant mokinius darbo rinkai.

Paskutiniąją vizito dieną, lankėmės statybos bendrovėse – Jorge Barreto, Lda, EcoPrime Lda. Įmonės atstovai supažindino su darbo subtilybėmis, kurios būdingos Portugalijos statybos versle. Pažymėjo ir tai, kad daug kvalifikuotų specialistų emigruoja į kaimynines šalis, ieškant geresnio uždarbio.

Vizito metu buvo numatyta ir turininga kultūrinė programa. Labai įsiminė ekskursija po Lisabonos miestą, kurios metu aplankėme kultūrinius objektus. Išvykos į Cascais ir Cabo da Roca miestus paliko neišdildomus įspūdžius.

Projekto metu patobulinome vadybines, dalykines, bendrakultūrines ir profesines kompetencijas bei pagilinome žinias profesinio mokymo ir darbo rinkos tarpusavio sąsajų supratime, kurios padės gerinti profesinio mokymo kokybę ir skatins diegti naujoves profesinio mokymo įstaigose.

Žinias, įgytas Portugalijoje, profesinį mokymą vykdantys, organizuojantys ir kuruojantys asmenys bei Mažeikių verslininkų asociacijos nariai iš statybos sektoriaus pritaikys savo darbe, parengdami bendrąsias rekomendacijas „Investicija į profesinį mokymą – tai investicija į kvalifikuotą specialistą“. Parengtos rekomendacijos padės glaudžiau bendradarbiauti profesinėms mokykloms su socialiniais partneriais dėl profesinio mokymo paslaugų kokybės tobulinimo ir prieinamumo didinimo, rengiant įvairių poreikių turinčius kvalifikuotus darbininkus.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

 

Svajūnas Antanavičius, UAB „Budinks“ statybos padalinio vadovas

Virmantas Jucius, UAB „Mažeikių Varduva“ padalinio vadovaserasmus-projekto-foto