Skip to content

Darbo stebėjimo ir praktikos vizitas Portugalijoje

Mažeikių politechnikos mokykla kartu su socialiniais partneriais – Mažeikių rajono savivaldybe ir Mažeikių verslininkų asociacija – įgyvendina Erasmus+: KA1 programos asmenų mokymosi mobilumo projektą „Darbu grindžiamas mokymasis – profesinio mokymo ateitis“ Nr. 2018-1-LT01-KA102-046777.
2019 m. balandžio 1–5 dienomis vyko trečiasis darbuotojų dėstymo, darbo stebėjimo ir praktikos vizitas Portugalijoje. Vizite kartu su mokyklos l. e. direktoriaus pareigas Stase Čupkoviene dalyvavo Mažeikių politechnikos mokyklos paslaugų asmenims profesijos mokytoja metodininkė Adolfina Grušienė ir paslaugų asmenims profesijos mokytojas Vaidas Andrijaitis bei socialiniai partneriai – Mažeikių rajono savivaldybės švietimo skyriaus vyr. specialistė Loreta Rubežienė, UADBB „Legator“ Šiaulių skyriaus vadovas Mantas Pocevičius, UAB „Edzaras“ direktorė Virginija Eidimtienė.
Projekto tikslas – remiantis užsienio šalių darbu grindžiamo mokymosi patirtimi parengti rekomendacijas, kurios būtų naudojamos profesinį mokymą siekiant priartinti prie verslo įmonių poreikių regioniniu lygmeniu.
Pirmiausiai dalyviai susitiko su priimančiosios (tarpinės) organizacijos EPD personalu. Susipažino su vizito veiklų darbotvarke. Po to Lisabonoje lankėsi profesinėje mokykloje Escola Comercio Lisbao. Pasitikę mokyklos mokiniai ir mokytojai papasakojo apie teorinį ir praktinį mokymą. Turėjo galimybę apžiūrėti mokinių darbus, praktinio mokymo klases – imitacines laboratorijas.
Sekančią dieną susitiko su vietos savivaldos administracijos darbuotojais bei Portugalijos prekybos ir pramonės rūmų atstovu. Susipažino su Portugalijos švietimo sistemos pokyčiais, privalumais ir trūkumais. Diskutavo, dalinosi patirtimi profesinio mokymo mokyklų bendradarbiavimo su vietos savivalda patirtimi organizuojant pameistrystę bei kitokį dualinį mokymą.
Sekančią dieną lankėsi ugdymo įstaigoje Cepra de Formacao profesional da Reparacao automovel. Susitikimo metu buvo pristatyta mokykla, rengiamos profesijos (automobilių mechanikų, metalo apdirbėjų, elektros įrenginių elektromechanikai, baldų ir interjero dizaino, turizmo specialistų ir kt.).
Ketvirtą vizito dieną projekto dalyviai lankėsi Fundacaao escola profesional de Setubal profesinėje mokykloje. Susitikimo metu dalyviai buvo pakviesti stebėti turizmo vadybos specialybės moksleivių mokinių pamokos, kurios metu moksleiviai buvo grįžę iš stažuotės Norvegijoje. Taip pat buvo pristatytas mokinių kompetencijų vertinimo modelis, baigiamųjų darbų vertinimo tvarka.
Penktą kelionės dieną dalyviai lankėsi „FABLAB LISBOA“ skyriuje. Tai speciali skaitmeninių kūrybinių dirbtuvių mokymų programa. Šių mokymų metu pristatomos įvairios technologijos tai 3D spausdintuvai, ploteris, lazerinis pjovimo-graviravimo įrenginys, CNC frezavimo staklės ir kt.
Kultūrinės programos metu projekto dalyviai turėjo galimybę apžiūrėti Lisabonos miestą lankėsi muziejuose, pilyje.
Darbinės profesinės stažuotės pabaigoje priimanti organizacija įteikė Europass mobilumo pažymėjimus ir sertifikatus.
Grįžę iš vizito aprobuoja surinktą medžiagą ir rengia rekomendacijas „Darbu grindžiamas mokymas“.