Skip to content

Pirmasis Mažeikių politechnikos mokyklos tarybos (kolegialaus valdymo organo) posėdis

2019 m. balandžio 11 d. įvyko pirmasis Mažeikių politechnikos mokyklos tarybos (kolegialaus valdymo organo) posėdis.
2019 m. kovo 20 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija oficialiai patvirtino Viešosios įstaigos Mažeikių politechnikos mokyklos tarybos sudėtį, kurią sudaro 9 nariai:
1. Antanas Drungilas, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Profesinio mokymo skyriaus vyriausiasis specialistas.
2. Apolinaras Stonkus, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjas.
3. Rasa Reizgevičienė, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų Užsienio ryšių ir verslo plėtros skyriaus vadovė.
4. Dalia Vitkuvienė, AB „Orlen Lietuva“ personalo direktorė.
5. Virmantas Jucius, UAB „Mažeikių Varduva“ direktoriaus pavaduotojas.
6. Roberta Žaltauskienė, Mažeikių verslininkų asociacijos vykdančioji direktorė.
7. Virginija Dementjevienė, Mažeikių politechnikos mokyklos padėjėja ūkio reikalams.
8. Adolfina Grušienė, Mažeikių politechnikos mokyklos profesijos mokytoja metodininkė.
9. Simona Pinkauskaitė, Mažeikių politechnikos mokyklos I kurso VR-78 grupės mokinė.
Po posėdžio laikinai einanti direktoriaus pareigas Stasė Čupkovienė pristatė mokyklą, supažindino su jos strategija, kurios pagrindinis siekis – kokybiškas regionui labai reikalingų profesijų įgijimas mokykloje. Taip pat aptarta glaudaus ryšio su darbdaviais svarba, jų pagalba tiriant darbo jėgos poreikius bei darbdavių parama mokyklai tiek technologijomis, tiek praktiniam mokymui reikalingomis medžiagomis, tiek intelektualiniu potencialu. Analizuota galimybė mokiniams įmonėse ne tik susipažinti su naujausiomis technologijomis, bet ir išmokti su jomis dirbti, tobulinti praktinius gebėjimus.
Taip pat l. e. direktoriaus pareigas Stasė Čupkovienė pasidžiaugė, kad vyksta konstruktyvus bendradarbiavimas su Mažeikių rajono savivaldybe. Su ja pasirašyta Darbininkų rengimu suinteresuotų šalių bendradarbiavimo sutartis, kurioje numatytas ir paramos fondas mokiniams.
Mokyklos tarybos nariai pasirašė įsipareigojimus – vadovautis mokyklos ir visuomenės interesais, sąžiningai atlikti Profesinio mokymo įstatyme ir kituose įstatymuose nustatytas funkcijas.
Linkime naujajai mokyklos tarybai sėkmingo darbo ir naujų iššūkių. Kartu sieksime profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistemos įgyvendinimo.