Akmenės verslo centro atidarymas

2020 m. vasario mėnesį MVA dalyvavo Naujosios Akmenės Verslo centro atidaryme.

Verslo centro pagrindinis tikslas yra kokybiškai įgyvendinti projektą “Naujosios Akmenės miesto jauno verslo subjektų kompetencijų ir konkurencingumo didinimas”. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo agentūros ir Akmenės rajono savivaldybės lėšomis.

 

Seminaras MVA nariams

2020.02.11 įvyko seminaras MVA nariams apie „ES finansines priemones keičiantis programavimo periodams ir kaip gauti didžiausią naudą verslui“.

Pranešėjas – Gytis Junevičius, Lietuvos inovacijų centro ekspertas, Enterprise Europe Network klasterių projektų darbo grupės narys. Mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektų (MTTP) konsultantas. Taip pat padeda nustatyti naujoviškus sprendimus mažoms ir vidutinėms įmonėms, konsultuoja dėl technologijų bendradarbiavimo skatinimo, MTTP rezultatų perkėlimo į rinką, ES struktūrinių fondų finansavimo. Turintis 11 metų patirtį šioje srityse.

MVA susitikimas su Mažeikių politechnikos mokyklos naująja direktore

2020.02.05 vyko susitikimas MVA su Mažeikių politechnikos mokyklos naująja direktore Tatjana Kinčiniene.

Susitikimo metu buvo aptartos mokyklos ir verslininkų asociacijos bendradarbiavimo galimybės, darbo rinkos poreikius atitinkančių specialistų rengimai ir buvo apžiūrėtos praktinio mokymo dirbtuvės.