Projektas „Verslumo gebėjimų stiprinimas pažeidžiamiems asmenims“ baigtas

Europos socialinio fondo finansuojamas Projektas Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-13-0002 Verslumo gebėjimų stiprinimas pažeidžiamiems asmenims sėkmingai  baigtas.

Projekto vykdytojas Mažeikių Verslininkų Asociacija.

Projekto partneriai Mažeikių rajono nevyriausybinių organizacijų asociacija.

Nežiūrint Covid 19 pandemijos situacijos, kuri  šiek tiek koregavo  projekto eigą ir veiklas, galime  džiaugtis galėdami pranešti, kad  projekto tikslas  pasiektas  –  paskatintas Mažeikių miesto pažeidžiamų, bedarbių ir ekonomiškai neaktyvių gyventojų užimtumas. Iš projekto dalyvių atsiliepimų sprendžiame, kad pagelbėjome jauniems verslo atstovams ugdyti verslumo gebėjimus, siekiant  Mažeikių miesto gerovės.  Pagerintos vietinės įsidarbinimo galimybės –   iš  20 dalyvių, projekto metu  iki 10 dalyvių dalyvavo darbo rinkoje ir net 5 projekto pabaigoje sėkmingai įsitvirtino. Iki šiol projekto lektoriai ir verslo atstovai palaiko ryšius su dalyviais ir, reikalui esant, pataria  bei  konsultuoja.

Džiaugiamės galėdami pasinaudoti vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšiais ir dėkojame miesto Savivaldybei, Užimtumo tarnybai, Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centrui už bendradarbiavimą.

Kaip sėkmingo vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšių pavyzdį galima pateikti situaciją, kai vykdant projektą buvo susidurta su problema, kad kai kurie dalyviai turi savo pagamintą produktą, tačiau sukurti el. svetainę, kad pardavinėti savo dirbinius, jiems buvo per brangu, todėl išgirdusi šią problemą Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centro direktorei Jolantai Gintalienei kilo nuostabi idėja kaip tai išspręsti. Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centras dalyvavo kitame projekte ir šiai dienai sėkmingai turi el.svetainę https://visit.mazeikiai.lt/katalogas/ , kurios dėka visi norintys ir turintys ką parduoti, tame tarpe ir mūsų projekto dalyviai, gali tai padaryti (kontaktinis asmuo Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centro turizmo vadybininkė Genovaitė Mažeikaitė +370 443 67177, el.p. mazeikiutvic@gmail.com).

Įgyvendinant projektą susidūrėme su įvairiais įššūkiais, susipažinome su įdomiais asmenimis, radome savyje paslėptus optimistinio psichologo talentus, įgijome neįkainojamos patirties.

Mažeikių verslininkų asociacija labai dėkoja visiems projekto dalyviams už drąsą keistis ir norą sužinoti, už  pamatytas savo galimybes ir paskatinimą kitiems nenuleisti rankų, už pagalbą įgyvendinat projektą – moderatorėms Raimondai Sakalauskei, Sigitai Sutkevičiūtei ir Reginai Stonkuvienei,  Užimtumo tarnybos Mažeikių sk. vedėjai Ritai Jurkūnienei, paslaugų darbdaviams konsultantei Raimondai Kriaučiūnienei,  Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies parapijos  Klebonui Donatui Stulpinui bei parapijoje veikiančio „Carito“ atstovams Danutei Komovienei bei Aleksandrai Kunickienei ir visiems kitiems prisidėjusiems  prie projekto ir leidusiems dalyviams patikėti, kad jie gali daugiau, jie gali prisidėti prie savo, bendruomenės ir Mažeikių miesto gerovės.

Tikime, kad  geri  Mažeikių verslininkų asociacijos darbai bei   bendradarbiavimas   tarp verslo ir valstybinių institucijų sėkmingai vyks ir projektui pasibaigus.