Moksleivių Verslumo Skatinimas

2021.10.13 įvyko susitikimas su Mažeikių miesto savivaldybės, švietimo centro, mokyklų ir verslo vadovais bei atstovais, kurio metu buvo pristatytas Junior Achievement projektas AcceleratorX, daugiau apie projektą https://lja.lt/jaunimui/pradek-savo-versla-acceleratorx/.

Projektą pristatė Mažeikių verslininkų asociacijos direktorė Sandra Jarockytė – Aleksejevienė ir M. Račkausko istorijos mokytoja metodininkė bei ekonomikos mokytoja ekspertė Rima Meldaikienė.

Susitikimo tikslas – supažindinti dalyvius su projektu, papasakoti apie jo eigą, viziją, tikslus, naudą, atsakyti į dalyvių rūpimus klausimus.

Projekto tikslas – skatinti moksleivių verslumą mokyklose.

Pranešėjai – AB SEB banko Pardavimų per partnerius ir projektų vadovė Sigita Strockytė – Varnė bei Vakarų regiono filialo valdytojas, Klaipėdos ir Šiaulių finansinių paslaugų centro direktoriusArvydas Kalnelis. Sigita ir Arvydas jau daug metų dalyvauja projekte kaip mentoriai, todėl pasidalino savo patirtimi, patarimais ir gražiais atsiliepimais dirbant su jaunimu.

Į šį nuostabų projektą norime pritraukti kuo daugiau verslo įmonių, todėl kviečiu kreiptis įmonių vadovus/atstovus bei tapti moksleivių verslo mentoriais, susisiekite el.p. info@mva.lt.

Trumpai apie projektą:

Šiais naujais mokslo metais MVA startuoja su projektu „AcceleratorX“, kuris skirtas 9-12 klasių mokiniams.

Projekto Verslo Mentoriai – vadovai ir atstovai iš UAB Hotrema, UAB Vigesta, UAB Grūstė, UAB Ligita, AB Šiaulių Bankas, MB Mėja (kavinė Kavos Terasa), UAB Unilever Lietuva ledų gamyba (Mažeikiai).

Projekto Mokytoja Mentorė – Rima Meldaikienė, M.Račkausko istorijos mokytoja metodininkė, ekonomikos mokytoja ekspertė.

AcceleratorX programa suteikia 5–8 ir 9–12 klasių bei profesinio mokymo įstaigų mokiniams realią verslo patirtį dar mokyklos suole patirti, ką reiškia kurti, vystyti, valdyti verslą, priimti reikšmingus sprendimus, įgyti žinių ir gebėjimų praversiančių kuriant verslą ateityje: išsiugdyti lyderio savybes ir bendradarbiavimo įgūdžius, kūrybiškumą, drąsą priimti nepatogius sprendimus.

 Mokinių jaunąją bendrovę kuruoja mokykloje dirbantis mentorius (mokytojas (-a), kuris yra parengiamas dirbti su programa), o mokinius konsultuoja verslo savanoris, mentorius-ekspertas, kuris dalinasi savo įžvalgomis ir patirtimi.

Trukmė 9 mėnesiai.

AcceleratorX“ programa suteikia mokiniams realią verslo patirtį dar mokyklos suole. Mokiniai, spręsdami vietos problemą, atliepdami rinkos poreikį arba tiesiog testuodami savo idėjas, kuria skirtingus verslus ir skleidžia verslumo dvasią. Ši programa nėra verslo simuliacija, tai realaus verslo kūrimo patirtis, supažindinanti, kaip verslas yra vystomas, valdomas bei leidžianti mokiniams patiems priimti svarbiausius su jų verslu susijusius sprendimus. Įkurdami jaunąją bendrovę mokiniai įgyvendina visą verslo valdymo ciklą: įkuria įmonę, sukaupia pradinį kapitalą, planuoja, analizuoja vartotojų poreikį, kuria savo paslaugą arba produktą bei jį parduoda, vykdo rinkodaros kampaniją ir po mokymosi proceso uždaro savo įmonę.

Jaunąją bendrovę kuruoja mokytojas, kuris žino formalius ugdymo programos įgyvendinimo žingsnius, leidžiančius pasiekti numatytus mokymo(si) rezultatus. Mokytojų pedagoginę praktiką sustiprina verslo savanoriai, praktikai, kurie yra savo srities profesionalų pagalba. Mokinių komandoms ypatingai reikalinga išorinė verslo atstovų, savo srities profesionalų pagalba, tad kviečiame prisidėti prie Lietuvos vaikų ugdymo skiriant daugiausia, ką galite – tai savo laiką, energiją, sukauptą patirtį ir žinias!

Trumpai apie programą:

Lietuvos Junior Achievement (LJA) – nevyriausybinė organizacija, Junior Achievement tinklo, veikiančio jau daugiau nei 100 metų, atstovai Lietuvoje. Jau daugiau nei 25 metus diegiame praktinio verslumo, finansinio raštingumo ir karjeros ugdymo programas mokyklose ir esame ekonominio švietimo ir verslumo ugdymo programų lyderiai visoje Lietuvoje.

LJA programos kasmet pasiekia daugiau nei 20 000 mokinių iš daugiau nei 400 mokyklų, juos ugdo per 500 Junior Achievement paruoštų mokytojų.

„AcceleratorX“ programa trumpai

Lietuvos Junior Achievement, kaip ir kasmet, 2021 m. rugsėjo mėnesį startuos su „AcceleratorX“ jaunųjų bendrovių programa 9-12 klasių moksleiviams, kurios metu, pirmą kartą Lietuvos istorijoje, moksleiviai sukurs per 800 jaunųjų bendrovių. Dalyvaudami programoje mokiniai įkuria savo realų verslą – jaunąją bendrovę, kuri veikia tik mokymosi tikslais, realiomis konkurencinės rinkos sąlygomis, parduodant realius produktus, siūlant realias paslaugas bei uždirbant realius pinigus.

Dalyvaudami programoje mokiniai lavina svarbius 21 verslumo įgūdžius – komandinio darbo, komunikacijos, kritinio, kūrybinio mąstymo, lyderystės bei gilina suvokimą apie vertės kūrimą ir verslą iš praktinės patirties. Ugdymo proceso metu mokiniai mokosi: surinkti realų finansavimą, parduodant akcijas; atlikti rinkos tyrimą; dirbti komandoje ir vystyti verslo planą; vystyti produktą ar paslaugą; viešinti produktą ar paslaugą; viešai prekiauti; valdyti įmonės finansus; pristatyti save eXpo renginiuose; konkuruoti realioje rinkoje; reflektuoti ir suvokti mokymosi rezultatus.

Mentorystė – neatsiejama praktinio verslumo ugdymo programos dalis.

Jaunąją bendrovę kuruoja mokytojas-mentorius, kuris žino esminius ugdymo programos įgyvendinimo žingsnius, leidžiančius pasiekti numatytus mokymo(si) rezultatus. Tačiau verslumo ugdymo proceso metu labai svarbi ir praktinė verslo patirtis, mentorių, kurie dirba versluose pagalba, patarimai. Tad kviečiame tapti LJA verslo mentoriais ir prisidėti prie Lietuvos jaunų žmonių praktinio verslumo ugdymo, skiriant savo laiką, energiją, sukauptą patirtį ir žinias!

Kviečiame tapti verslo mentoriais ir skirti savo laiką (galite pasirinkti ilgalaikę arba trumpalaikę mentorystę):

  • ilgalaikei mentorystei;
  • konsultavimui susitikimų metu (trumpalaikė mentorystė, nuotolinė arba gyvai).

Trumpalaikė mentorystė, konsultavimas susitikimų metu. Šiame etape dažniausiai būna nuotoliniai susitikimai ir jų metu galėsite išklausyti jaunimo idėjas, o esant poreikiui patarti. Susitikimo metu gali dalyvauti moksleiviai iš visos Lietuvos.

Tikslas – suteikti jaunųjų bendrovių komandoms grįžtamąjį ryšį apie jų veiklą. Konsultuoti moksleivius bendrovių steigimo ir veiklos klausimais, patarti jaunųjų bendrovių komandoms, ką jos gali daryti geriau.

Verslo mentoriai gali prisidėti prie šių renginių:

• Inovacijų ir verslumo stovyklos. Verslo mentoriai teikia konsultacijas moksleivių komandoms, kurios renginio metu kuria verslo idėjas, padedančias spręsti identifikuotas problemas.

• Susitikimai skirtingiems verslo modeliams pažinti. Susitikimo metu reikalingi verslo mentoriai, kurie galėtų pristatyti mokiniams savo verslo idėją, kaip ji kilo, su kokiais pagrindiniais iššūkiais susidūrė ir kaip juos įveikė, atsakyti į kitus mokiniams rūpimus klausimus.

• Expo renginiai (regioniniai ir nacionaliniai). Viešose jaunųjų bendrovių mugėse moksleiviai pristato savo produktą ar paslaugą, prekiauja, taiko mokymosi metu įgytus verslumo įgūdžius. Reikalingi komisijos nariai, kurie vertintų moksleivių verslo idėjas, palaikytų moksleivių norą veikti ir patartų, ką galima daryti geriau.

Sėkmės istorijos: