MVA narių ir Mažeikių rajono savivaldybės vadovų susitikimas

Gegužės 9 d. Mažeikių rajono savivaldybėje vyko Savivaldybės, Savivaldybės administracijos ir Mažeikių verslininkų asociacijos narių susitikimas. Aptarti vietos savivaldai ir verslui svarbūs klausimai.
 Kalbėta apie paramos verslui priemones. Akcentuoti galiojančių lengvatų gavimo būdai: investuojant ir kuriant naujas darbo vietas (atleidimas nuo valstybinės žemės nuomos, žemės ir nekilnojamojo turto mokesčių priklausomai nuo investicijų ir sukurtų naujų darbo vietų) ir prisidedant prie reikalingos bendros (visuomenės poreikiams ir įmonės naudojamos) infrastruktūros įrengimo savo lėšomis.
Priminta, jog šiemet Tarybos sprendimu patvirtintas 100 tūkst. Eur smulkaus ir vidutinio verslo paramos fondas, kurio lėšos bus skirtos rajono smulkiajam ir vidutiniams verslui, kuriančiam naujas darbo vietas, paremti.
Aptarta pramonės parko situacija, papasakota apie bendradarbiavimą su Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministerija dėl šio projekto įgyvendinimo ir apie jame planuojamą įrengti infrastruktūrą.
Pristatyta Mažeikių miesto vakarinio aplinkkelio (Pumpurų, Troškučių g.) statybos darbų eiga – šiuo metu ruošiamasi pirkti šiaurinio aplinkkelio techninį projektą
Taip pat kalbėta apie AB „ORLEN Lietuva“ įgyvendinamų projektų įtaką rajono verslui, buvusio „Oruvos“ pastato likimą ir kitais aktualiais klausimais.
Susitikimo dalyviai patvirtino, kad bendradarbiavimas tarp MVA ir Savivaldybės naudingas abiem pusėms. Tai padeda išsiaiškinti aktualius klausimus ir atsižvelgti į verslui svarbių problemų rajone sprendimą.