Baigiamasis verslo akceleravimo programos renginys

Lapkričio 17 d. MVA vykdančioji direktorė Renata Glodenienė ir MVA tarybos narė Dovilė Karvauskienė dalyvavo Inovacijų agentūros ir Plungės bendradarbystės „Spiečiaus“ organizuojamame akceleravimo programos baigiamamajame renginyje „ Į verslo augimą per drąsius sprendimus“. Šį renginį organizavo Plungės bendradarbystės centro „Spiečius“ koordinatorė Jurgita Niunevė, kuri visos programos metu palaikė ir skatino mažuosius verslininkus.

Renginio metu verslininkai-mentoriai pasidalijo sėkmės istorijomis apie savo verslus, o programos dalyviai pristatė savo veiklas bei programos metu išsikeltus ilgalaikius tikslus ir planus juos įgyvendinti.

Pranešimus skaitė: Giedrius Juozapavičius – „Drąsos anatomija marketinge“, Indrė Razbadauskaitė Venskė – „Neuromarketingo praktika“.

Kontaktinėje renginio dalyje vyko aktyvus visų susipažinimas, savo veiklos/įmonės pristatymas ir kontaktų apsikeitimas.

 

LPK Regioninės politikos komiteto susitikimas Plungėje

 

Lapkričio 15 d. Plungėje vyko Lietuvos pramonininkų konfederacijos Regioninės politikos komiteto išvažiuojamasis susirinkimas, kurio metu:

 • pristatyta Plungės pramonininkų sąjungos veikla, bendradarbiavimo su savivalda patirtis;
 • aptartos verslo įtakos stiprinimas Regiono plėtros tarybų partnerių grupėse;
 • diskutuota bendromis regionų temomis;
 • aplankytos UAB „Litspringas“ ir UAB „Baltic non-woven“ įmonės

Susitikimas baigtas susitarimu, kad konkrečius siūlymus, kaip tobulinti Regionų tarybų Parnerių grupės veikimo modelį, artimiausiu metu nuo LPK bus teikiami VRM ir bus tęsiamos diskusijos su atsakingais asmenimis.

Kviečiame įmones dalyvauti konkurse „Sumani pramonė“

Kviečiame dalyvauti antrą kartą Lietuvoje vykstančiame projekte „Sumani pramonė“, kurį organizuoja vienintelis Lietuvos verslo dienraštis „Verslo žinios“, visas pagrindines pramonės šakas apjungianti Lietuvos pramoninkų konfederacija ir profesinių paslaugų bendrovė „EY“ (UAB „Ernst & Young Baltic“).

Lietuva yra tradiciškai pramoninė valstybė ir turi didelį neišnaudotą pramonės plėtros potencialą. Todėl „Sumanios pramonės” projekto tikslas – sukurti matomą ilgalaikę platformą pramonės klientams, tiekėjams, darbuotojams, pačiam pramonės sektoriui ir valdžiai, kurioje remiantis objektyvia informacija ir geriausiais pavyzdžiais būtų parodyta didžiausio Lietuvos sektoriaus sumani transformacija. Projekto rezultatai išviešins esamus projektus ir suteiks postūmio naujiems, o pramonės sektoriaus per laiką pasiekta pažanga bei rezultatai suteiks matomumą pačiam sektoriui ir visai jį supančiai ekosistemai bei konkurencingumą mūsų šaliai. Šiuo projektu siekiama pramonės įmonių pažangos, kuri didins jų svarų indėlį į šalies ekonomiką, piliečių gerovę ir atsakingą požiūrį į tvarią gamybą.

Projekto apimtyje numatoma vykdyti: nuolatinį viešinimą, įmonių duomenų surinkimą ir analizę, įmonių konkursą, pirmaujančių įmonių praktikų viešinimą, konferenciją ir apdovanojimus.

Bene svarbiausia projekto dalis yra pramonės sektoriaus įmonių dalyvavimas „Sumanios pramonės“ konkurse, kuris vyks keliais etapais:

 • Dalyvių anketų lauksime iki 2023 m. lapkričio 30 d.
 • Jei anketą pildėte pernai, tačiau jos neišsisaugojote, parašykite el. paštu sumani.pramone@lt.ey.com ir „EY“ pasidalins su jumis pernai pateikta jūsų informacija, kurios pagrindu pildysite šių metų anketą.
 • Pagal užpildytas anketas bus sudaromas sumaniausių Lietuvos pramonės įmonių TOP10.
 • TOP10 įmones aplankys projekto komisija.
 • Po įmonių vizitų bus išrinktos 3 sumaniausios šalies pramonės įmonės.
 • Pramonės sektoriaus įmonėms skirta konferencija ir apdovanojimų ceremonija planuojama 2024 m. balandį.

Konkurso komisiją sudaro šie nariai:

 • Rolandas Barysas („Verslo žinios“ vyr. redaktorius);
 • Vidmantas Janulevičius (Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas);
 • Linas Dičpetris („EY“ Partneris);
 • Kęstutis Kasakaitis (SAP Lietuva vadovas);
 • Tomas Petrauskas („Swedbank“ Stambių verslo klientų departamento Viešųjų ir tarptautinių klientų skyriaus vadovas);
 • Komisijos narių sąrašas dar pildomas.
Kodėl verta dalyvauti?
 • Geriau suprasite savo įmonės brandos lygį gamybos procesų valdymo, įrenginių priežiūros, kokybės kontrolės, darbuotojų, duomenų ir rodiklių, energetikos, medžiagų ir atsargų valdymo, tvarumo, integralumo srityse bei galėsite pasilyginti su kitomis konkurse dalyvaujančiomis įmonėmis.
 • Projektas tęstinis, tad kasmetinis dalyvavimas atskleis jūsų įmonės progresą savo bei kitų konkurse dalyvaujančių įmonių atžvilgiu.
 • Įmonių pateiktą informaciją apdoros ir komisijai objektyviai pateiks „EY“.
 • Išskirtinis dėmesys pramonės sektoriui viso projekto metu.
 • Dalyvavimas projekte yra nemokamas. Tuo pačiu, projekto organizatoriai tikisi kokybiško dalyvių indėlio.

Apie anketą

„EY“ – projekto „Sumani pramonė“ metodiniai rėmėjai. Konkurso vertinimo metodika sukurta atsižvelgiant į gerąsias praktikas.

Kas gali dalyvauti konkurse?

 • Pramonės sektoriaus įmonės (ne specifinis įmonės cechas, ne padalinys, o konkretus juridinis vienetas).
 • Iš tos pačios įmonių grupės gali dalyvauti kelios įmonės, tačiau anketą turi pildyti kiekviena atskirai.

Svarbūs anketos aspektai:

 • 9 skirtingos dimensijos (išsamūs aprašymai susipažinimui: gamybos procesaiįrenginių priežiūrakokybės kontrolėdarbuotojaiduomenys ir rodikliaienergetikamedžiagų ir atsargų valdymastvarumas, integralumas).
 • Kiekvienoje dimensijoje, atsižvelgiant į skirtingų brandos lygių aprašymus, reikės pasirinkti esamą ir per artimiausius 3 metus siekiamą lygį. Siekiamas lygis priklauso nuo įmonės strategijos ir prioritetų – suprantama, kad aukščiausiam lygiui pasiekti reikalingos didelės pastangos, investicijos ir laikas, todėl jūsų siekiamas lygis šiandien nebūtinai turi būti aukščiausias įmanomas.
 • Pasistenkite objektyviai įvertinti esamos situacijos brandos lygį. Jūsų atsakymai skirti tam, kad būtų galima nustatyti bendrą esamą situaciją sektoriuje bei siekiamą pažangą ateityje.
 • Kiekviena dimensija turi brandos lygius nuo 0 iki 5. Kiekvienas aukštesnis lygis apima prieš tai buvusius lygius (pvz., norint pasirinkti 3 brandos lygį, turite atitikti ir tai, kas aprašyta prieš tai buvusiuose lygiuose).
 • Siekdami objektyvių konkurso rezultatų, organizatoriai sieks užtikrinti duomenų palyginamumą.
 • Anketą galėsite užpildyti per kelis kartus (informacija ir anketos progresas bus išsaugoti, jei anketą pildysite iš to paties įrenginio).
 • Kilus klausimams pildant anketą, rašykite sumani.pramone@lt.ey.com.

Projekto organizatoriai garantuoja pateiktos informacijos konfidencialumą. Jokie anketoje nurodyti duomenys nebus perduoti tretiesiems, su projektu nesusijusiems, asmenims.

Apie „Sumanios pramonės“ projektą ir konkurse dalyvaujančias įmones skaitykite čia.

Užimtumo tarnyba kviečia bedarbius ir užimtus (dirbančius) asmenis dalyvauti aukštą pridėtinę vertę kuriančių kvalifikacijų ir kompetencijų įgijimo priemonėje

Jei esate inovatyvi ir nuolat tobulėjanti įmonė, o Jūsų komandai ar potencialiems darbuotojams trūksta kvalifikacijų ar kompetencijų, Užimtumo tarnyba kviečia mokytis ir įgyti naujas aukštą pridėtinę vertę kuriančias kvalifikacijas ir kompetencijas.

Mokymo priemonėje gali dalyvauti bedarbiai ir dirbantys asmenys, registruoti Užimtumo tarnyboje. Galite rinktis mokymo programas, suteikiančias IT sektoriaus, inžinerijos ir kitas perspektyvias kvalifikacijas ar kompetencijas, iš neformaliojo mokymo programų sąrašo ir formaliojo mokymo programų sąrašo.

Jus sudomino ir norite sužinoti daugiau?
Susisiekite +370 683-25108 (Rita Jurkūnienė), el. p. Rita.Jurkuniene@uzt.lt;
+370 609-51726 (Dalia Smilgienė) el. p. dalia.smilgiene@uzt.lt
Užimtumo tarnybos informacija