Skip to content

Apie MVA

Asociacija yra nevyriausybinė organizacija įkurta 2002 m. spalio 17 d.

1
Metų patirties
5
MVA nariai
0
Draugai

Veiklos sritys:

Bendradarbiavimas

Verslininkų interesų atstovavimas, tarptautinis bendradariavimas. Skatininimas dalintis gerąja verslo praktika tarpusavyje. 

Gerovės paketas

Gerovės paketas yra nuolat pildomas.

Pastovios nuolaidos  – kurui, laisvalaikiui, turizmo paslaugoms, rekreacijai, telekomunikacijoms. Skatinama programa narys – nariui.

Tobulėjimas

Organizuojamos konferencijos, mokymai, seminarai. Nuolat vyksta naudingi susitikimai, įmonių lankymas, dalinimasis žiniomis.

Viešinimas

MVA narių didelis matomumas žiniasklaidoje, regioninėje ir šalies spaudoje, radijuje, televizijoje.

Informacija

Sukaupta vertinga informacija apie regiono verslą, darbo rinkos situaciją, galimybes verslui.

Projektai

MVA vykdo ir administruoja ES struktūrinių fondų projektus, suteikdama tinkamą pagalbą regiono verslui.

MVA ORGANAI, TIKSLAS IR VEIKLA

Asociacijos aukščiausias organas yra visuotinis narių susirinkimas, kolegialus valdymo organas yra taryba. Vienasmenis valdymo organas yra asociacijos vykdantysis direktorius.
Asociacijos taryba renkama dvejiems metams. Šuo metu MVA atstovauja išrinkta taryba 2023.06.01 – 2025.05.31 laikotarpiui.
293 VA 15

Deivydas Vyniautas

Prezidentas

UAB Grūstė

Tikslas

Vienyti verslininkus siekiant sudaryti palankias ekonomines, teisines, psichologines ir kultūrines sąlygas verslui.

Veikla

∗ Verslininkų interesų atstovavimas;
∗ Teisinių aktų, trukdančių verslui, papildymų ir pakeitimų inicijavimas;
∗ Verslininkų ir jų organizacijų tarpusavio bendradarbiavimo skatinimas;
∗ Verslininkų informavimas, konsultavimas, švietimas;
∗ Pozityvaus verslininkų įvaizdžio visuomenėje formavimas.

Dažniausi klausimai

MVA atstovauja ir vienija regiono verslą gerinant verslo sąlygas, skatinant tarpusavio bendradarbiavimą ir informacijos sklaidą.

MVA tarybos posėdžiai yra atviri visiems asociacijos nariams, todėl visada raginame dalyvauti arba sekti visą informaciją apie vykusius posėdžius. 

Informacija siunčiama kiekvieną kartą atnaujinus pasiūlymus. Susipažinti su Gerovės paketu ar pateikti pasiūlymus, galima kreipiantis į MVA vykdančiąją direktorę el.p. info@mva.lt.

Susipažįstama su MVA įstatais, užpildomas bei pasirašomas prašymas su nario anketa ir pateikiami el.p. info@mva.lt . Tarybos posėdžio metu apsvarstomas potencialaus nario prašymas su anketa. Naujas narys patvirtinimą gauna sekančio tarybos posėdžio metu.  Gavus teigiamą patvirtinimą naujam nariui įteikiamas MVA nario pažymėjimas ir ženkliukas. MVA nariu tampama pagal tarybos posėdžio protokolo datą.

Informacija siunčiama kiekvienam MVA nariui nurodytais kontaktais el.paštu. 

DS nuotrauka

Darius Seilius

Viceprezidentas

AB "Lietuvos draudimas"

Roberta Ž

Roberta Žaltauskienė

Tarybos narė

Ekologiškas šaltalankių ūkis "Saulės Link"

188179831_956192188466052_5022670983766406100_n

Renata Kiršytė

Tarybos narė

UAB Unilever Lietuva ledų gamyba

Odeta

Odeta Jasmontienė

Tarybos narė

AB Šiaulių bankas

IMG_7385

Nerijus Baužys

Tarybos narys

UAB "Hotrema"

rosita

Rosita Kasperavičienė

Tarybos narė

UAB "Urbo bankas"

Arūnas Čekanauskas

Arūnas Čekanauskas

Tarybos narys

UAB "Mažeikių šilumos tinklai"

Darius M

Darius Matiukas

Viceprezidentas

UAB "Vigesta"

Renata Glodenienė

Vykdančioji direktorė

Mažeikių verslininkų asociacija

MVA veiklos tikslai:

Koordinuoti
Koordinuoti asociacijos narių veiklą, sprendžiant visiems nariams bendras ir aktualias verslo problemas
Atstovauti
Atstovauti ir ginti savo narių deleguotus interesus, tame tarpe ir darbdavystės srityje, įvairiose valstybinėse institucijose, įstaigose bei organizacijoje;
Atstovauti narių interesams tarptautinėse institucijose ir organizacijose, valstybės ir savivaldos institucijose;
Sudaryti sąlygas
Sudaryti sąlygas glaudesniam narių bendradarbiavimui tarpusavyje ir su apskrities bei rajono valdymo struktūromis, kad racionaliau būtų panaudojami ir vystomi esami narių potencialai.
Dalyvauti
Dalyvauti rajono ūkio ir infrastruktūros vystymo projektuose ir programose;
Verslo aplinkos tobulinimas
Ruošti pastabas ir pasiūlymus teisės aktų projektams, rajono savivaldybės sprendimų projektams, kuriose susiję su verslo aplinka ir jos vystymu;
Tarptautiniai ryšiai
Plėsti tarptautinius ryšius, bendradarbiauti su šalies ir užsienio verslininkų organizacijomis, remti mokslą, švietimą, kultūrą ar sportą, skirti stipendijas gabiam Mažeikių jaunimui, išvykstančiam studijuoti, skatinant baigus mokslus grįžti dirbti į Mažeikius.