Skip to content

Apie MVA

Asociacija yra nevyriausybinė organizacija įkurta 2002 m. spalio 1 d.

1
Metų patirties
5
MVA nariai
0
Draugai

Veiklos sritys:

Bendradarbiavimas

Verslininkų interesų atstovavimas, tarptautinis bendradariavimas. Skatininimas dalintis gerąja verslo praktika tarpusavyje. 

Gerovės paketas

Gerovės paketas yra nuolat pildomas.

Pastovios nuolaidos  – kurui, laisvalaikiui, turizmo paslaugoms, rekreacijai, telekomunikacijoms. Skatinama programa narys – nariui.

Tobulėjimas

Organizuojamos konferencijos, mokymai, seminarai. Nuolat vyksta naudingi susitikimai, įmonių lankymas, dalinimasis žiniomis.

Viešinimas

MVA narių didelis matomumas žiniasklaidoje, regioninėje ir šalies spaudoje, radijuje.

Informacija

Sukaupta vertinga informacija apie regiono verslą, darbo rinkos situaciją, galimybes verslui.

Projektai

MVA vykdo ir administruoja ES struktūrinių fondų projektus, suteikdama tinkamą pagalbą regiono verslui.

MVA TARYBA, TIKSLAS IR VEIKLA

Asociacijos taryba renkama dviems metams. Šuo metu MVA atstovauja išrinkta taryba 2019 – 2021 metų laikotarpiui.

293 VA 15

Deivydas Vyniautas

Prezidentas

UAB Grūstė

Tikslas

Vienyti verslininkus siekiant sudaryti palankias ekonomines, teisines, psichologines ir kultūrines sąlygas verslui.

Veikla

∗ Verslininkų interesų atstovavimas;
∗ Teisinių aktų, trukdančių verslui, papildymų ir pakeitimų inicijavimas;
∗ Verslininkų ir jų organizacijų tarpusavio bendradarbiavimo skatinimas;
∗ Verslininkų informavimas, konsultavimas, švietimas;
∗ Pozityvaus verslininkų įvaizdžio visuomenėje formavimas.

Dažniausi klausimai

MVA atstovauja ir vienija regiono verslą gerinant verslo sąlygas, skatinant tarpusavio bendradarbiavimą ir informacijos sklaidą.

MVA tarybos posėdžiai yra atviri visiems asociacijos nariams, todėl visada  raginame dalyvauti arba sekti visą informaciją apie vykusius posėdžius. Apie kiekvieną planuojamą posėdį nariai informuojami, gaunama darbotvarkė su klausimais.

Informacija siunčiama kiekvieną kartą atnaujinus pasiūlymus. Susipažinti su Gerovės paketu, pateikti pasiūlymus, galima kreipiantis į vykdančiąją direktorę.

Užpildoma paraiškos forma, susipažįstama su įstatais. Tarybos posėdžio metu apsvarstomas potencialaus nario prašymas. Patvirtinus, sekantčio tarybos posėdžio metu (arba per artimiausią didesnį renginį) įteikiamas MVA nario pažymėjimas ir ženkliukas. MVA nariu tampama pagal tarybos posėdžio protokolą datą.

Informacija siunčiama kiekvienam nariui nurodytais kontaktais. Taip pat visa informacija skelbiama internetiniame MVA puslapyje www.mva.lt , bei socialiniuose tinkluose Mažeikių verslininkų asociacijos Facebook paskyroje.

DS nuotrauka

Darius Seilius

Viceprezidentas

UAB Flamera

Vaidas

Vaidas Vyšniauskas

Tarybos narys

UAB Medicinos Bankas

Arunas

Arūnas Jarmoška

Tarybos narys

UAB Santarvės laikraštis

Julius

Julius Gaižauskas

Tarybos narys

UAB Sinergija LT

Aurelijus V

Aurelijus Virkutis

Tarybos narys

UAB Lobby Baltic

Petras

Petras Paužuolis

Tarybos narys

„IF P&C Insurance AS“ filialas

Darius M

Darius Matiukas

Tarybos narys

UAB Mažeikių mėsinė

nuot

Remigijus Petraitis

Tarybos narys

UAB Termoprojektai

MVA veiklos tikslai:

Koordinuoti

Koordinuoti asociacijos narių veiklą, sprendžiant visiems nariams bendras ir aktualias verslo problemas

Atstovauti

Atstovauti ir ginti savo narių deleguotus interesus, tame tarpe ir darbdavystės srityje, įvairiose valstybinėse institucijose, įstaigose bei organizacijoje;
Atstovauti narių interesams tarptautinėse institucijose ir organizacijose, valstybės ir savivaldos institucijose;

Sudaryti sąlygas

Sudaryti sąlygas glaudesniam narių bendradarbiavimui tarpusavyje ir su apskrities bei rajono valdymo struktūromis, kad racionaliau būtų panaudojami ir vystomi esami narių potencialai.

Dalyvauti

Dalyvauti rajono ūkio ir infrastruktūros vystymo projektuose ir programose;

Verslo aplinkos tobulinimas

Ruošti pastabas ir pasiūlymus teisės aktų projektams, rajono savivaldybės sprendimų projektams, kuriose susiję su verslo aplinka ir jos vystymu;

Tarptautiniai ryšiai

Plėsti tarptautinius ryšius, bendradarbiauti su šalies ir užsienio verslininkų organizacijomis, remti mokslą, švietimą, kultūrą ar sportą, skirti stipendijas gabiam Mažeikių jaunimui, išvykstančiam studijuoti, skatinant baigus mokslus grįžti dirbti į Mažeikius.