Skip to content

Mažeikių verslininkų asociacijos veikla 2016 m.

Sausio mėn.

4 d. Vykdančioji direktorė Agnė Gylytė dalyvavo kalėdinės aplinkos kūrimo konkurso komisijos susirinkime.

18 d. Dalyvavimas Mažeikių rajono savivaldybės SVV fondo komisijos posėdyje.

18 d. Vyko Mažeikių verslininkų asociacijos tarybos posėdis.

21 d. Dalyvavimas Lietuvos verslo konfederacijos prezidiumo posėdyje. Susitikimas su „Investuok Lietuva“ vadovu Mantu Katinu.

22 d. Mažeikių miesto vietos veiklos grupės susitikimas, dėl strategijos tvirtinimo.

29 d. Vykdančioji direktorė Agnė Gylytė susitiko su Darbo rinkos mokymo centro atstove. Buvo aptartas bendradarbiavimas, sutarties atnaujinimo galimybės ir sąlygos. Aptarti pasiūlymai verslininkų asociacijos nariams reabilitacijos centre „Gelmės“.

Vasario mėn.

1 d. Vyko išvažiuojamasis MVA tarybos posėdis įmonėje UAB „Hotrema“. Posėdžio metu buvo ne tik svarstomi darbotvarkėje numatyti klausimai, bet ir pristatyta lankomos įmonės veikla.

3 d. Vykdančioji direktorė Agnė Gylytė dalyvavo Mažeikių miesto vietos veiklos grupės valdybos posėdyje, kurio metu buvo pristatyta strategija projektams mieste, patvirtintas galutinis strategijos variantas.

9 d. Vyko Mažeikių verslininkų asociacijos įmonių narių vadovų ir finansininkų susitikimas su Telšių Valstybinės mokesčių inspekcijos atstovais. Susitikime dalyvavo Mokestinių prievolių skyriaus vedėja Sigita Žudienė, VMI administravimo ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Nekrašienė, VMI mokestinių prievolių skyriaus Mažeikių poskyrio vyr.specialiste Loreta Beišinienė, VMI atstovas spaudai Tadas Bružas. Susitikimo metu buvo pristatyta išmanioji mokesčių administravimo sistema (i.MAS), jos tikslai, sprendimų apimtys, reikalavimai mokesčių mokėtojams, esminiai pokyčiai, įgyvendinimas.

9 d. Mažeikių verslininkų asociacijos atstovai dalyvavo Mažeikių rajono savivaldybės 2016 m. biudžeto projekto pristatyme verslo asocijuotoms struktūroms.

10 d. Susitikimas su VšĮ „Versli Lietuva“ atstove Aukse Vizbariene. Aptartos bendros iniciatyvos, projektai, išvažiuojamojo seminaro organizavimas asociacijos nariams.

18 d. Vyko Apskritojo stalo diskusija asociacijos nariams, tema „Internetinio puslapio efektyvumas“.

Kovo mėn.

3 d. Išvažiuojamasis seminaras į UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“. Mažeikių verslininkų asociacijos atstovai kartu su VšĮ Versli Lietuva aplankė įmonę, susipažino su pažangiais vadybos metodais.

7 d. MVA tarybos posėdis vyko įmonėje „Lyra Group“. Posėdžio metu vyko susitikimas su Asociacijos Lietuvos kredito unijų valdybos pirmininku Ramūnu Stonkum.

16 d. Vykdančioji direktorė Agnė Gylytė dalyvavo Verslo pusryčiuose, kurių metu kartu su kelionių agentūra West Express ir partnere oro bendrove LOT Polish Airlines aptartas efektyvesnis verslo kelionių organizavimas, pasidalinta naujienomis, specialiais pasiūlymais. Susitikta su kitais verslo atstovais.

17 d. Dalyvavimas Lietuvos verslo konfederacijos prezidiumo posėdyje.

24 d. Vykdančioji direktorė Agnė Gylytė dalyvavo Mažeikių miesto vietos veiklos grupės valdybos posėdyje, kurio metu tvirtinta 2015 metų veiklos ir finansinė ataskaitos.

Balandis

1 d. Prezidentė Gražina Bartkevičienė ir vykdančioji direktorė Agnė Gylytė dalyvavo Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų visuotiniame Rūmų narių susirinkime.

4 d. Vyko Mažeikių verslininkų asociacijos tarybos posėdis.

5 d. Mažeikių verslininkų asociacijos ir Mažeikių teritorinės darbo biržos diskusija su pramonės sektoriaus darbdaviais. Susitikimo metu aptartas efektyvesnis įdarbinimo procesas, gairės ir pasiūlymai bendradarbiavimui. Diskusijoje dalyvavo MVA įmonių-narių atstovai iš UAB Jubana, UAB Saurida, UAB Pieno Žvaigždės, UAB Lyra Group, UAB Mažeikių Varduva, UAB Mažeikių mėsinė.

6d. Susitikimas su Sedos verslo bendruomene.

7 d. vyko Mažeikių verslininkų asociacijos ir Mažeikių teritorinės darbo biržos diskusija su paslaugų sektoriaus darbdaviais. Diskusijoje dalyvavo atstovai iš UAB Grūstė, UAB Mažeikių Varduva, UAB Edzaras, UAB Žemaitijos agroprekyba, UAB Edvardo servisas, UAB Budinks, UAB Medikvita.

7 d. vyko Mažeikių miesto vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas.

12 d. Darbdavių dienoms skirtas renginys su Telšių ir Mažeikių teritorinėmis darbo biržomis.

15 d. MVA įmonių-narių atstovai lankėsi Palangoje, kur susitiko su Palangos miesto savivaldybės meru Šarūnu Vaitkumi. Vizito metu buvo pristatyta verslo aplinkos gerinimo situacija, planai ir perspektyvos Palangoje. Taip pat aplankyti verslo objektai.
Išvažiuojamojo renginio metu vyko Mažeikių verslininkų asociacijos ataskaitinis susirinkimas, kurio metu pristatyti nuveikti darbai ir rezultatai, finansiniai asociacijos rodikliai už 2015 metus.
Renginio antroje dalyje – svečių pranešimai. Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidento Roberto Dargio verslo situacijos Lietuvoje apžvalga, VšĮ „Versli Lietuva“ atstovės Auksės Vizbarienės pristatymas apie priemones ir galimybes verslo plėtrai. Susitikimą pabaigė verslo konsultantas Vaidotas Levickis su praktine dalimi apie bendruomeniškumą.

 

27 d. MVA tarybos nariai lankėsi AB ORLEN Lietuva, kur susitiko su įmonės atstovais. Susitikimo metu aptartos bendradarbiavimo galimybės, bendros veiklos ir projektai. Pasirašyta partnerystės sutartis.

30 d. susitikimas su Rokiškio verslo klubo atstovais.

Gegužė

5 d. Dalyvavimas verslo tinklaveikos susitikime BNI Neringa. Susitikimo metu gauta informacija apie BNI organizaciją, bendradarbiavimo filosofiją bei unikalią besiformuojančią verslo bendruomenę ir kultūrą. Pristatytos BNI teikiamos galimybės. Vykdančioji direktorė Agnė Gylytė pristatė Mažeikių verslininkų asociaciją, dalyvavo kontaktų apsikeitimo sesijoje.

11 d. Renginys „Versli moteris“ kartu su VšĮ „Versli Lietuva“.

13 d. vyko Mažeikių verslininkų asociacijos Apskritojo stalo diskusija, kurios metu įmonių atstovai aptarė darbuotojų motyvacijos temą. patirtimi dalijosi įmonės UAB „Juodasis Gintaras“ direktorius Egidijus Petrikas.

16 d. Prezidentė Gražina Bartkevičienė dalyvavo AB Swedbank rengiyje Telšiuose. „Swedbank“ finansų institutas atliko Lietuvos savivaldybių lyginamąją analizę, supažindino su tyrimo rezultatais, ryškiausiais socialinių ir demografinių rodiklių pokyčiais, gyventojų verslumo tendencijomis bei aptarė rodiklių netolygaus kitimo priežastis.

18 d. MVA taryba ir nariai dalyvavo susitikme su Mažeikių rajono savivaldybės atstovais. Aptarti žemės nuomos, nekilnojamo turto mokesčių ir kiti klausimai.

21 d. Prezidentė Gražina Bartkevičienė dalyvavo Dautarų dvaro surengtuose Žemaičių maldos pusryčiuose. Dalyvavo ir kiti verslo atstovai.

31 d. Dalyvavimas VVG valdybos narių susirinkime. Dalyvavo MVA atstovas Lionginas Kairys.

Birželis

15 d. Všį „Versli Lietuva“ renginys apie eksportą Šiauluose.

29 d. Susitikimas su Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų pirmininku Gabrieliumi Lansbergiu ir jo komanda. Pristatytas ekonomikos pasiūlymo paketas, aptarta verslo situacija regionuose.

29 d. Susitikimas su Orlen Lietuva administracijos direktore Jovita Kačerauskiene. Aptartas bendrų renginių ir iniciatyvų planas, bendradarbiavimas.

30 d. Prezidentė Gražina Bartkevičienė ir vykdančioji direktorė Agnė Aušrė susitiko su Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentu Vidmantu Japertu.

Liepa

4 d. vyko Mažeikių verslininkų asociacijos tarybos posėdis. Susitikimas su Mažeikių politechnikos mokyklos direktore Vida Lumpickiene, projektų vadove Erika Pusvaške. Aptartas planuojamas vykdyti projektas „Investicija į profesinį mokymą – tai investicija į kvalifikuotą specialistą“.

12 d. Mažeikiuose vyko darbinis susirinkimas investicijų klausimais rajone. Diskusijoje dalyvavo Mažeikių rajono savivaldybės meras Antanas Tenys, VšĮ „Investuok Lietuvoje“ regionų plėtros vadovė Rugilė Andziukevičiūtė, VšĮ „Versli Lietuva“ generalinė direktorė Rūta Pentiokinaitė, Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Robertas Dargis. Susitikimo metu, kartu su MVA atstovais apžvelgta Mažeikių verslo situacija, aptartos gairės ir pasiūlymai skatinant investicijų pritraukimą, numatyti galimi žingsniai.

12 d. vykdančioji direktorė Agnė Aušrė dalyvavo Mažeikių rajono savivaldybės SVV rėmimo fondo komisijos posėdyje, kurio metu priimtas galutinis sąrašas įmonių, gavusių paramą iš fondo.

21 d. MVA prezidentė Gražina Bartkevičienė dalyvavo Lietuvos verslo konfederacijos prezidiumo posėdyje, kurio metu susitikta su LR ūkio ministerios ES paramos koordinavimo departamento direktore Rūta Armoniene, diskutuota apie naujausias ūkio ministerijos administruojamas 2014-2020 metų investicijų priemones, pristatytas „Investicijų žemėlapis verslui“.

26 d. vykdančioji direktorė Agnė Aušrė dalyvavo Mažeikių TDB jaunimo darbo centro renginyje absolventams apie darbo paieškos būdus, pristatyta darbdavių pozicija Mažeikių rajono verslo kontekste.

Rugpjūtis

1 d. vyko MVA tarybos posėdis, kurio metu aplankyta įmonė UAB „Translandijos transportas“. Vadovas Rimantas Norkus pristatė įmonės veiklą, aptarė situaciją. Tarybos posėdyje dalyvavo ir Mažeikių miškų urėdas Gintaras Nemunis. Pristatytos pagrindinės urėdijos veikos, kryptys, numatomi pokyčiai.

3 d. Diskgolfo pamoka-žaidimas, Šiaurietiško ėjimo užsiėmimas, badmintonas MVA nariams. Veiklos kartu su Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centru ir Mažeikių visuomenės sveikatos biurui.

4 d. Vykdančioji direktorė Agnė Aušrė dalyvavo Darbo biržos Mažeikių skyriaus organizuojama karjeros ir kontaktų mugėje absolventams ieškantiems darbo. Buvo pristatyta Mažeikių verslininkų asociacija, įmonės narės. Dalyvauta bendroje diskusijoje, darbo galimybių Mažeikiuose aptarime.

5 d. Vykdančioji direktorė Agnė Aušrė susitiko su VšĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centro Mažeikių padalinio vadove Rūta Matulaitiene. Aptartas tolimesnis organizacijų bendradarbiavimas, verslininkų ir darbo rinkos mokymo centro dialogo stiprinimas, veiklų organizavimas. Aptartas  Gerovės paketo atnaujinimas MVA nariams, pasiūlymų rengimas fizinės medicinos ir reabilitacijos centre „Gelmės“.

23 d. susitikimas su jaunimo reikalų koordinatore Alvyda Purauskyte dėl planuojamos organizuoti konferencijos „Jungtinės pajėgos Mažeikių miestui“

25 d. dviračių orientacinės varžybos „Pažink Mažeikius 2016″. Dalyvavo MVA įmonės narės UAB „Edzaras“, UAB „Lyra Group“, UAB „Stega“, UAB „Mažeikių Varduva“, UAB „Grūstė“, UAB „Aremikas“ ir kitos miesto įmonių, kolektyvų komandos.

29 d. MVA tarybos posėdis. Projekto Erasmus+ atranka išvykstamiesiems vizitams.

Rugsėjis

15 d. vykdančioji direktorė Agnė Aušrė dalyvavimo pasitarime dėl konferencijos „Jungtinės pajėgos Mažeikių miestui“.

15 d. ažeikių verslininkų asociacijoje vyko paskaita vaikams apie saugų internetą, kurį vedė TEO ir Omnitel atstovė Ida Meschi. Paskaitos metu vaikams buvo pristatyti aktualūs dalykai naudojantis mobiliais įrenginiais, telefonu, nešiojamu kompiuteriu.

15 d. MVA prezidentė Gražina Bartkevičienė dalyvavo Lietuvos verslo konfederacijos posėdyje.

26 d. MVA prezidentė Gražina Bartkevičienė ir vykdančioji direktorė Agnė Aušrė susitikimo su AB ORLEN Lietuva generaliniu direktoriumi Ireneusz Fafara, dėl verslininkų ir gamyklos tolimesnio bendradarbiavimo.

27 d. Šiaulių pramonininkų asociacijos Chaimo Frenkelio nominacijų teikimo iškilmėse ir konferencijoje „Verslas Artimuose Rytuose: verslo galimybės ir kultūriniai skirtumai“.

Spalis

3 d. vyko MVA tarybos posėdis,kuriame dalyvavo Mažeikių rajono savivaldybės mero patarėjas investicijoms Virgilijus Radvilas.

9-15 d. Mažeikių verslininkų asociacijos nariai kartu su Mažeikių politechnikos mokyklos ir VšĮ Telšių profesinio rengimo centro darbuotojais dalyvavo ERASMUS+: Leonardo da Vinci programos asmenų mobilumo projekte „Investicija į profesinį mokymą – tai investicija į kvalifikuotą specialistą“. Vizitas į Portugaliją.

13 d. Mažeikių verslininkų asociacijoje vyko jaunimo verslumo skatinimo konkurso pirmoji dalis – jaunimo ir verslininkų susipažinimas. Konkursas „Jaunimo idėjos verslui“ yra dalis konferencijos „Jungtinės pajėgos Mažeikių miestui“, kuri vyks lapkričio 25 d. Konkursą organizuoja: Mažeikių rajono savivaldybė, Mažeikių verslininkų asociacija, Versli Lietuva ir Telšių TDB Mažeikių jaunimo darbo centras.

14 d. Lenkų kino festivalio atidarymas Mažeikių kultūros centre.

19 d. Eksporto skatinimo renginys su VšĮ „Versli Lietuva“ – „Plėtros kryptis – eksportas“.

25 d. VVG valdybos posėdis.

28 d. MVA prezidentė Gražina Bartkevičienė, MVA tarybos narė Virginija Eidimtienė ir vykdančioji direktorė Agnė Aušrė dalyvavo Mažeikių politechnikos mokyklos 40 – mečio jubiliejui paminėti skirtame renginyje.

Lapkritis

3 d. susitikimas su Mažeikių politechnikos mokykla, diskusija su kitais verslo atstovais, LPK prezidentu Robertu Dargiu.

3 d. Seminaras su Lietuvos pramonininkų konfederacija ir Europos komisija tema „Galimybės Lietuvos regionams: investicijos ir ateities pramonė“. Šio seminaro metu pristatyti dėl technologinės pažangos ir globalizacijos procesų vykstantys pramonės pokyčiai, atnešantys papildomus iššūkius tiek globaliam, tiek vietos verslui. Seminaro metu vyko ne tik Europos komisijos atstovų pranešimai, bet ir Lietuvos pramonininkų konfederacijos, INVEGA, Europos banko atstovų ir kt.
Įteikti pažymėjimai naujiems MVA nariams – VĮ Mažeikių miškų urėdija, UAB Lobby Baltic, UAB Sideritas.

dsc_1000-001dsc_1002-001

10 d. Mažeikių verslininkų asociacijos prezidentė Gražina Bartkevičienė kartu su Lietuvos verslo konfederacijos ir šalies regioninių verslo organizacijų atstovais pasirašė memorandumą dėl tvarios ir tolygios plėtros Lietuvos regionuose.

img_1870

10 d. Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro spektaklis „Šounuolynas“. MVA ir Orlen Lietuva iniciatyva asociacijos nariams, vadovams, darbuotojams ir socialiniams partneriams.

11 d. Vykdančioji direktorė Agnė Aušrė dalyvavo Telšių verslo inkubatoriaus seminare verslo dienai paminėti, kurioje „Swedbank“ vyriausias ekonomistas Nerijus Mačiulis pristatė Lietuvos ekonominę apžvalgą, kiti pranešėjai aptarė investicijas į kultūrinę aplinką, telekomunikacinius sprendimus verslui ir kitas aktualias temas.

11 d. Loginio mąstymo žaidimą „Protų mūšis“ verslo dienai paminėti organizavo Mažeikių politechnikos mokykla, Mažeikių verslininkų asociacija ir VšĮ Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centras. Žaidime dalyvavo mokyklų ir verslo įmonių komandos.

15 d. Prezidentė Gražina Bartkevičienė ir vykdančioji direktorė Agnė Aušrė dalyvavo susirinkime dėl dalyvavimo „Sušildykime sielas“ renginiuose.

16 d. Vykdančioji direktorė Agnė Aušrė dalyvavo susitikime su VšĮ „Versli Lietuva“ atstove regione Aukse Vizbariene ir Mažeikių politechnikos mokyklos direktore Vida Lumpickiene. Pasirašyti nuostatai dėl Amatų mugės „Kurkime Kalėdų stebuklą kartu“. Mugė vyks 2016 m. gruodžio 8 d. prekybos centre  „Eifelis“.

24 d. Vykdančioji direktorė Agnė Aušrė dalyvavo Mažeikių politechnikos mokyklos organizuotame Interjero apipavidalintojo profesinio meistriškumo konkurse. MVA vardu įsteigta nominacija už Originaliausią paveikslą.

25 d. Vyko MVA narių ir Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidento Žilvino Šilėno diskusija regiono verslo tema.

25 d. Jaunimo konferencija „Jungtinės pajėgos Mažeikių miestui“. Baigiamojoje diskusijoje jaunimo verslumo tema dalyvavo MVA vykdančioji direktorė Agnė Aušrė, UAB „Edval“ direktorius Egidijus Ruškys.

26 d. MVA prezidentė Gražina Bartkevičienė dalyvavo akcijos „Sušildykim sielas“ savanorių organizuotoje bendruomenės šventėje, kurios metu aplink saulės laikrodį (Burbos g.) buvo pinamas Advento vainikas.

30 d. MVA Prezidentė Gražina Bartkevičienė ir MVA tarybos narė Virginija Eidimtienė kartu su Mažeikių rajono savivaldybės meru Antanu Teniu ir mero patarėju investicijų klausimais Virgilijumi Radvilu dalyvavo susitikimo su Japonijos ambasadriumi Toyoei Shigeeda ir antruoju sekretoriumi Hiroya Inoue. Vizito metu aplankyta MVA įmonė narė AB „Pieno žvaigždės“.

Gruodis

7 d. MVA narių darbinė grupė dėl investicijų Mažeikiuose susitiko su Mažeikių rajono savivaldybės atstovais (Strateginio, urbanistikos ir architektūros, ekonomikos skyrių vedėjais, mero patarėjų investicijų klausimais V. Radvilu). Aptarti klausimai dėl verslo plėtojimo investicijų gerinimo aplinkoje, numatomus preliminarius žingsnius strategijai.

8 d. MVA vykdančioji direktorė Agnė Aušrė ir MVA įmonės narės AB DNB Bankas atstovė Diliara Zarifova dalyvavo Mažeikių politechnikos mokyklos organizuotoje amatų mugėje „Kurkime Kalėdų stebuklą kartu“. Mažeikių verslininkų asociacija antri metai iš eilės prisijungia prie mugės kaip socialinis partneris.

8 d. MVA prezidentė Gražina Bartkevičienė susitiko su Lietuvos pramoninkų konfederacijos vykdomąja direktore Giedre Švedaite. Aptartos bendradarbiavimo galimybės.

9 d. MVA vykdančioji direkorė Agnė Aušrė, MVA narės įmonės UAB „Lyra Group“ generalinis direktorius Giedrius Štelmokas dalyvavo diskusijoje dėl verslui reikalingų profesijų darbuotojų paruošimo. Dalyvavo Mažeikių politechnikos mokyklos, Telšių teritorinės darbo biržos Mažeikių skyriaus atstovai, Mažeikių rajono savivaldybės mero pavaduotoja Sigutė Bernotienė ir mero patarėjas investicijų klausimais Virgilijus Radvilas.

12 d. Vykdančioji direktorė Agnė Aušrė dalyvavo Šiaurės Vakarų Lietuvos VVG organizuotame informaciniame renginyje. Supažindinta su finansavimo galimybėmis Mažeikių rajone ir strategijos „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategija“ priemonės „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“. Renginio partneriai: NVO Avilys Nacionalinis socialinės integracijos institutas.

15 d. Vykdančioji direktorė Agnė Aušrė dalyvavo Mažeikių miesto VVG mokymuose.

 16 d. MVA prezidentė Gražina Bartkevičienė susitiko su Rusijos federacijos prekybos atstovybės Lietuvos Respublikoje vadovo pavaduotoju Igor Samoilovich.

19 d. MVA tarybos posėdis

20 d. Vykdančioji direktorė Agnė Aušrė dalyvavo pasitarime dėl verslo ir investicijų skatinimo Mažeikiuose. Vyko diskusija dėl darbo grupės ir jos veiklos plano, posėdžių organizavimo, dėl verslo ir investicijų vystymo programos rengimo sekos ir SSGG analizės.