2018 m. sausio 11 d. MVA patalpose vyko VšĮ „Versli Lietuva“ seminaras, kuriame pristatyta darbuotojų mokymo kompensavimo priemonė „Kompetencijų vaučeris“, administruojama UAB „Investicijų ir verslo garantijos“.
Ši priemonė leidžia įmonėms, apmokančioms darbuotojus mokymo įstaigose pagal patvirtintas ir suderintas mokymo programas, susigrąžinti iki 80% mokymams išleistų lėšų.
Renginyje be verslo įmonių bei savivaldybės atstovų, dalyvavo ir abiejų Mažeikiuose veikiančių profesinio mokymo įstaigų – Mažeikių politechnikos mokyklos ir VšĮ „Šiaulių darbo rinkos – mokymo centras“ atstovai.
Sutarta visoms šalims proaktyviai bendradarbiauti kuriant ir tvirtinant verslui būtinų profesijų neformalaus ugdymo programas, teorinius mokymus vykdant mokymo įstaigose, o praktinius – darbo vietose.
Į naujų mokymo programų, skirtų verslo poreikiams, kūrimą (pateikiant trūkstamų specialybių poreikį) bus įtrauktos ir kitos Mažeikiuose veikiančios įmonės, kurioms trūksta kvalifikuotų specialistų.

26219748_1851597818208217_573364723961627538_n

Recommended Posts