DARBINĖ PROFESINĖ STAŽUOTĖ PRANCŪZIJOJE

Mažeikių politechnikos mokykla kartu su socialiniais partneriais –Mažeikių rajono savivaldybe ir Mažeikių verslininkų asociacija, įgyvendina Erasmus+: KA1 programos asmenų mokymosi mobilumo projektą „Darbu grindžiamas mokymasis –profesinio mokymo ateitis“ Nr. 2018-1-LT01-KA102-046777. Kovo 16 – 23 dienomis įvyko antrasis darbuotojų dėstymo, darbo stebėjimo ir praktikos vizitas Prancūzijoje, Paryžiuje. Vizite dalyvavo UAB „Elmaga“ techninio skyriaus vadovas Tomas Martinaitis ir UAB „ABF LT“ direktorius Aidas Mikalauskas,projekto koordinatoriaus atstovai – projektų koordinatorėErika Pusvaškė, suvirinimo darbų technologijos mokytoja metodininkėTatjana Kinčinienė, chemijos ir aplinkosaugos inžinerijos vyresnioji profesijos mokytojaBronislava Butnoriutė bei socialiniai partneriai –Mažeikių rajono savivaldybės Bendrojo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atsakinga už projekto koordinavimą Dalia Grygolaitienė.
Pirmąją vizito dieną projekto dalyviai turėjo susitikimą su Prancūzijos LA PLAINE COMMUNE vadovybe, švietimo skyriaus vadovais. Tai unikalus savivaldos organas, apjungiantis 9 seniūnijas, sukurtas 2000 metais, kad palengvinti savivaldybių darbą švietimo, ekonominių, novatoriškų projektų įgyvendinimo srityje. Šiai bendrijai (komunai) vadovauja prezidentas ir 80 asamblėjos narių, kurie priima sprendimus.Komunai priklauso 38 000 įmonių, 43 000 studentų, 1800 mokslininkų, 70 mokslo tyrimo centrų,2 universitetai, 2 kolegijos, 20 kitų mokymo įstaigų, įkurti du inovatyvių įmonių verslo inkubatoriai. Tarp jų vyksta glaudusbendradarbiavimas, jie dalyvauja bendruose savivaldos, švietimo ir verslo projektuose.
Antrąją vizito dieną projekto dalyviai aplankė La Miel verslo inkubatorių ir diskutavo su jo direktoriumi, atsakingu už vadybą ir pagalbą įmonėms bei inkubatoriuje įsikūrusiais verslininkais. Iš viso čia veikia 21 įmonė. Įmonės inkubatoriuje gali būti įsikūrusios 6 metus, kai kurios jų išauga ir iš čia iškeliauja. Prieš priimant įmonę į inkubatorių komisija vertina, kuri įmonė yra inovatyvi ir išskirtinė. Projekto dalyviai aplankė keletą įmonių ir susipažino su jų veikla. Tai įmonė kuri sumontuoja riedučių sistemą sportinei ar bet kokiai kitai avalynei; įmonė, kuri stengiasi supaprastinti elektroninę ir mechaninę dalį skalbimo mašinoms, kad jos galėtų gyvuoti 20 metų; įmonė, gaminanti Napoleono suvenyrus bei įmonė, gaminanti mokymo priemones licėjų mokiniams, išskirtinumas – spausdinimas 3D spausdintuvais.
Trečiąją vizito dieną projekto dalyviai lankėsi pameistrystės centre, įsikūrusiame Pramonės, prekybos ir amatų rūmuose, kur mokoma 20 specialybių, yra 30 mokymo programų. Čia mokosi mokiniai nuo 15 iki 58 metų. Galima mokytis tik sudarius sutartį su darbdaviu. Baigęs mokyklą mokinys gali likti dirbti toje įmonėje. Buvo stebimas darbo procesas besimokančiųjų automechanikų specialybėje, su profesijos mokytojais, mokymo įstaigos vadovais diskutuojama apie profesinio mokymo patrauklumą, lankstumą bei kokybę. Mielai bendravo ir mokiniai – pameistriai, kurie papasakojo, kaip jiems sekasi, kai kurie iš jų žinojo Lietuvą bei pareiškė norą atvykti į svečius.
Ketvirtąją vizito dieną projekto dalyviams įdomią paskaitą apie Prancūzijos švietimo sistemą skaitė priimančios organizacijos atstovė – EURL ARISTOTE direktorė,Paryžiaus Sorbonos universiteto dėstytoja-dr. Giedrė Cibulskaitė-Veršinskienė.Prancūzijoje veikia pradinės mokyklos, koledžai, bendrojo ir technologinio lavinimo licėjai, profesiniai licėjai ir aukštosios mokyklos. Daktarė supažindino su profesinio mokymo organizavimu Prancūzijoje, pristatė pameistrystės ypatybes ir privalumus, pameistrystės centrų ir profesinio mokymo licėjų skirtumus, bendrojo ugdymo programas, inovatyvius mokymo metodus.
Paskutinė darbo savaitės diena buvo skirta vizitui į Versalio aplinkosaugos ir tvaraus vystymo institutą, kuris įkurtas 1993 metais.Tai privati aukštoji mokykla. Instituto prezidentas ir direktorius ugdymui supažindino su instituto veikla, rengiamomis programomis, mokymosi trukme, mokomaisiais dalykais, praktikos atlikimo vietomis ir įsidarbinimo galimybėmis, suteikiamais 3 lygių diplomais.
Įdomi ir turininga buvo kultūrinė programa. Projekto dalyviai vaikštinėjo po Eliziejaus laukus, Liuksemburgo parką, aplankė Monmartrą, įsikūrusį ant aukščiausios miesto kalvos, nuo kurios atsiveria įspūdinga miesto panorama, Luvro muziejų – Prancūzijos karalių rūmus, Versalio rūmus su sodais, žymiąją Paryžiaus katedrą, sustojo prie Triumfo arkos, plaukiojo Senos upe, kilo į Eifelio bokštą – vieną iš Paryžiaus simbolių.
Vizitas buvo puikiai organizuotas, profesionaliai sudaryta vizito programa, malonus priėmimas ir rūpinimasis viso vizito metu. Projekto dalyviai patobulino vadybines, dalykines, profesines, komunikacines ir bendrakultūrines kompetencijas. Remiantis užsienio šalių grindžiamo mokymosi patirtimi, susipažino su sklandaus bendradarbiavimo pavyzdžiais tarp vietos savivaldos, verslo ir švietimo įstaigų, organizuojant pameistrystę. Įgytas žinias taikys tiesioginiame darbe, profesinio mokymo ugdymo procese, siekiant priartinti profesinį mokymą prie verslo įmonių poreikio regioniniu lygmeniu.Dalyvių kompetencijos patvirtintos išduotose Europass mobilumo dokumentuose bei sertifikatuose.
Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Tomas Martinaitis, projekto dalyvis, UAB „Elmaga“ techninio skyriaus vadovas;
Aidas Mikalauskas, projekto dalyvis, UAB „ABF LT“ direktorius.

Recommended Posts