Kviečiame dalyvauti Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programoje

Mažeikių rajono savivaldybės administracija įgyvendina Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programą (toliau – Programa) ir kviečia jaunimą ir darbdavius registruotis ir dalyvauti. Programos tikslas – sudaryti palankias sąlygas jaunimo užimtumui didinti vasaros laikotarpiu skatinti bendradarbiavimą su Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje veikiančiu verslo sektoriumi.

Registracija – nuo balandžio 29 d. Iki gegužės 28 d.

Anketas siųsti el. paštu alvyda.purauskyte@mazeikiai.lt

Dalyvauti Programoje gali:

* Jaunas žmogus (14–18 metų), deklaravęs gyvenamąją vietą Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje.

* Darbdaviai:
– Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai, nurodyti Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, kurie veiklą vykdo Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje;
– Lietuvos Respublikoje įsteigta kita organizacija (ūkininkas), kuri veiklą vykdo Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje;
– Lietuvos Respublikos pilietis, kuris verčiasi individualia veikla ir veiklą vykdo Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje.

Programos vykdymo terminas – įdarbinimui nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d., ne ugdymo proceso metu.

Darbdaviui, dalyvaujančiam Programoje, už kiekvieną įdarbintą jauną žmogų darbo užmokesčio lėšos kompensuojamos šia tvarka: darbdaviui už jauną žmogų, įdarbintą visą darbo laiko normą, per mėnesį kompensuojama ne mažiau 300 (trys šimtai) eurų; darbdaviui už jauną žmogų, įdarbintą ne visą darbo laiko normą, kompensacija skaičiuojama proporcingai pagal dirbtas darbo dienas (valandas); kompensacijos dydis skaičiuojamas pagal faktiškai išdirbtą laiką, nurodytą darbo laiko apskaičiavimo žiniaraščiuose. Maksimalus kompensacijos dydis darbdaviui už vieną įdarbintą jauną žmogų Programos vykdymo laikotarpiu –  ne mažiau  600 (šeši šimtai) eurų. Maksimalus įdarbintų jaunuolių skaičius, už kurį darbdavys gali gauti kompensaciją, – 3 (trys). Darbdavys, siekdamas gauti jauno žmogaus, įdarbinto pagal Programą, darbo vietos išlaikymo kompensaciją, Mažeikių rajono savivaldybės administracijai pasibaigus trišalei sutarčiai per 10 darbo dienų, bet ne vėliau negu iki einamųjų metų rugsėjo 15 d. kartu su lydraščiu pateikia sutartyje nurodytus jauno žmogaus įdarbinimo ir sąnaudų patyrimo pagrindimo dokumentus: darbo sutarties kopiją, darbo laiko apskaitos žiniaraštį, darbo užmokesčio priskaitymo ir išmokėjimo žiniaraštį, pažymos išrašą apie tai, kad neskolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai.

BŪTINA SĄLYGA – norint dalyvauti programoje jaunuoliui būtina turėti susitarimą su darbdaviu, kuris įdarbins arba darbdaviui susitarimą su jaunuoliu, būsimu darbuotoju. (10.1. jauni žmonės, susiradę būsimą darbdavį, ar darbdavys, suradęs jaunus žmones ir su jais suderinęs dalyvavimą Programoje, turi registruotis skelbime apie registraciją į Programą nurodytu el. paštu – atsiųsti užpildytą, pasirašytą ir nuskenuotą (arba sertifikuotu elektroniniu parašu pasirašytą) registracijos formą (Mažeikių rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos vykdymo tvarkos aprašo 1 ir 2 priedus) ir pažymą apie jauno žmogaus deklaruotą gyvenamąją vietą).

VIETŲ KIEKIS RIBOTAS!

Šaltinis : Mažeikių rajono savivaldybė

https://mazeikiai.lt/naujienos/kviecia-dalyvauti-jaunimo-vasaros-uzimtumo-ir-integracijos-i-darbo-rinka-programoje

 

LPK regioninės politikos komiteto išvažiuojamasis posėdis

Balandžio 25 dieną vyko Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) regioninės politikos komiteto išvažiuojamasis posėdis Marijampolėje. Tradicija kartą per ketvirtį organizuoti ne nuotolinį, o  gyvą komiteto posėdį, aplankant vieną iš regionų, šįkart buvo pratęsta Sūduvos pramonininkų ir verslo asociacijos iniciatyva. LPK komiteto nariai aplankė Marijampolėje įsikūrusią įmonę „Mantinga“.

Posėdyje LPK prezidentas Vidmantas Janulevičius apžvelgė svarbiausius nuveiktus darbus, pristatė ilgai lauktą svarbią naują priemonę „Milijardas verslui“, dėl kurios LPK daug dirbo. Ragino naudotis suteikiamomis galimybėmis pramonei ir visam verslui gauti finansavimą nepaprastai reikalingoms naujovėms, investicijoms  į pažangesnes, inovatyvesnes, aukštos pridėtinės vertės darbo vietas. LPK prezidentas apžvelgė Sūduvos regiono galimybes įvardindamas regiono stiprybes gynybos pramonės srityje bei iššūkius, su kuriais yra grėsmė susidurti šiam kraštui.

LPK viceprezidentas Alvydas Stulpinas susitikime akcentavo regionų svarbumą, investicijų poreikį ir galimybes.

Sūduvos pramonės ir verslo asociacijos prezidentas Vaidas Šalaševičius pristatė asociacijos veiklą, prioritetus ir galimybes. Prieš dvejus metus LPK nare tapusi asociacija yra aktyvi ir ypač akcentuoja verslo ir kultūros bendradarbiavimo kryptį. Asociacija kasmet auga, šiuo metu vienija 46 narius.

Susitikime apie grėsmę regionams papulti į vystymosi spąstus kalbėjo LPK ekonomistė-analitikė Eglė Stonkutė.

„Kiekvienam regionui labai svarbu atkreipti dėmesį į savo ekonominių veiklų struktūrą. Auganti pramonės dalis ekonomikoje yra vienas ženklų, kad regiono tikimybė pakliūti į vystymosi spąstus yra mažesnė. O tai, kad apdirbamosios pramonės darbo našumas auga greičiau nei vidutinis darbo našumas šalyje, reiškia, kad tai yra sektorius, kurio svorio augimas regiono ekonomikoje kartu su darbo našumo augimu galėtų generuoti greitesnį regiono vystymosi tempą”, – sakė E. Stonkutė.

Apie veiklą asociacijose, įskaitant bendrąjį lobizmą, keitimąsi komerciškai jautria informacija ir kitais aktualiais konkurencijos teisės klausimais su asociacijų vadovais diskutavo advokatas Šarūnas Keserauskas ir Marius Juonys.

Renginio šeimininkai – įmonių grupės „Mantinga“ įkūrėjas Klemencas Agentas ir direktorius Mantas Agentas – pristatė įmonės veiklą ir pakvietė į kvepiančią ir įkvepiančią ekskursiją po jų šeimos įmonę. Posėdžio dalyviams jie pristatė savo veiklą ir jos orientaciją į naujausias rinkos tendencijas, inovacijas, kasmet diegiamas naujoves, tvarumo kryptį bei rūpestį darbuotojais.

Sveikiname UAB „DC Sprendimai“ su 15–oju įmonės veiklos Jubiliumi!

Mažeikių verslininkų asociacijos narys UAB „DC Sprendimai“ šiandien mini 15-ąjį įmonės veiklos jubiliejų. Ta proga, MVA vykdančioji direktorė Renata Glodenienė ir Tarybos narė Rosita Kasperavičienė Asociacijos vardu, pasveikino įmonės vadovą Saulių Mikalauską bei visą kolektyvą su gražiu įmonės veiklos jubiliejumi.
Puikus laikas, kai galime sustoti ir pasidžiaugti jų pasiekimais. Malonu pasisvečiuoti ir plačiau sužinoti apie įmonę, girdėti kaip puikiai bendrauja kolektyvas, kurie pažįstami jau ne vienerius metus. Užsukus į parduotuvę patenki į gausybės įvairių elektrikos prietaisų karalystę, kur tavęs laukia malonūs ir informatyvūs konsultantai.
Vadovas Saulius plačiau papasakojo apie pagrindinę įmonės veiklą – elektros montavimo medžiagas, planus ir lūkesčius.
Sveikiname “DC sprendimai” su 15-tuoju jubiliejumi ir linkime, kad su kiekvienais metais tie sprendimai virstų naujomis inovatoriškomis sėkmėmis.

Lietuvos pramonininkų konfederacijos organizuojamas Metų ekonomikos forumas šiemet buvo skirtas sumanios pramonės temai.

Šiais metais metų ekonomikos forumas „Sumani pramonė 2024“ sulaukė didelio susidomėjimo iš verslo bendruomenės bei visuomenės. Konferenciją organizavo Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK) kartu su „Verslo žinios“, siekdamos sujungti pramonės lyderius ir ekspertus siekiant iškelti svarbiausius pramonės ir verslo iššūkius besikeičiančiame pasaulyje.
Forumo metu buvo aktyviai aptartos globalios tendencijos bei ES aktualijos, kurios yra išskirtinai svarbios Lietuvai, jos verslui bei visuomenei. Dalyviai turėjo galimybę dalintis savo įžvalgomis, patirtimi bei sprendimais, kurie galėtų prisidėti prie efektyvesnės ir inovatyvesnės pramonės plėtros ateityje.
Mažeikių verslininkų asociacija dėkoja LPK už pakvietimą dalyvauti konferencijoje. Dalyvavimas šiame forume suteikė galimybę asociacijos atstovams išplėsti savo žinias, dalintis geriausia praktika ir pasidžiaugti kartu konkurso „Sumani pramonė 2024“ nugalėtojais.
Daugiau informacijos apie renginį:

Žvilgsnis į ateitį: verslo iššūkiai ir perspektyvos

Balandžio 9 dieną, Mažeikių muziejuje vyko ypatingas renginys. Čia, Mažeikių verslininkų asociacijos (MVA), Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK), Europos skaitmeninių inovacijų centro  ir VšĮ „Smart Energy DIH“ bendromis pastangomis surengtoje konferencijoje „Skaitmeninės transformacijos pramonės įmonėse” buvo aptariama mūsų šalies verslo ateitis ir perspektyvos, analizuojami iššūkiai, naujos galimybės ir verslo aktualijos. 

Pramonės mieste

Kaip skaitmeninės transformacijos įtakoja šiandienos verslą? Kokia lietuviško verslo ateitis mūsų krašte ir pasaulyje? Kaip tausoti planetos išteklius, ar Lietuvos įmonės pajėgios veikti tvariai, efektyviai, sėkmingai konkuruoti tarptautinėje rinkoje? Ar esame pasirengę diegti inovacijas versle? Šie esminiai klausimai buvo keliami Mažeikių muziejuje, į kurį gausiai rinkosi verslo, mokslo, kultūros, politikos pasaulio žmonės –  savo srities profesionalai, lyderiai. Konferenciją moderavo VšĮ „Smart Energy DIH” direktorius Tadas Kubilius. Svečius maloniai pasitiko Mažeikių verslininkų asociacijos viceprezidentas Darius Seilius ir Mažeikių verslininkų asociacijos vykdančioji direktorė Renata Glodenienė.

D. Seilius savo įžanginiu žodžiu davė pradžią prasmingam renginiui. Jis tikino, kad pramonės įmonių evoliucija šiandien jau yra nebeįmanoma be skaitmenizacijos procesų. MVA viceprezidentas D. Seilius dėkojo visiems pranešėjams ir projekto partneriams už svarų indėlį rengiant šią  verslo poreikius atliepiančią konferenciją. Jis linkėjo visiems prasmingų diskusijų ir gero laiko.

Sveikino Mažeikių merė

Konferencijos dalyviams sveikinimo žodį tarė Mažeikių rajono merė Rūta Matulaitienė. Politikė akcentavo, jog šiandieniniame pasaulyje, kuriame gausūs žinių ir informacijos srautai, vis sunkiau ką nors nustebinti. „Visi galime pasakyti, kad trūksta laiko, tačiau laiko randame tuomet, kai randame noro“, – sakė ji. Anot jos, skaitmeninės transformacijos versle yra labai aktuali tema ypač Mažeikiuose – pramonės mieste. R. Matulaitienė pabrėžė, jog bendraudami tampame turtingesni, išsinešame daugiau patirties, sužinome apie pasiekimus, rūpesčius ir galimybes.

Tvarioms darbo vietoms –  52 milijonai eurų

„Verslo ateitis yra užrašyta Europos sąjungos strateginiuose dokumentuose, tad verslo įmonėms  svarbu žinoti strategines kryptis,  gerai pasiruošti ir prisitaikyti prie pokyčių. Žaliasis kursas, išmani bio gamyba, žiedinės ekonomikos verslo modeliai, pasikeitusios žaliavų tiekimo grandinės yra verslo ateitis“, – konferencijoje akcentavo LR ekonomikos ir inovacijų viceministrė Neringa Morozaite-Rasmussen.

Pranešėja akcentavo pramonės transformacijos įtaką ateities įgūdžiams, kompetencijoms ir darbo rinkai. Ji pasidžiaugė, kad pamažu tvarumo keliu eina ir transformuojasi net pačios taršiausios pramonės įmonės Akmenės, Jonavos ir Mažeikių rajonuose, o Ekonomikos ir inovacijų ministerija šiam tikslui pasiekti skyrė 52 milijonų eurų finansavimą. Anot jos, finansavimas skiriamas verslui, veikiančiam Akmenės, Jonavos ir Mažeikių rajonuose, nes juose yra taršiausios Lietuvos pramonės įmonės, kurios sukuria ženklią dalį pridėtinės vertės Lietuvos ekonomikoje. Tam, kad taptų mažiau taršios, jos turi transformuotis, o tam reikia laiko ir investicijų. Viceministrė priminė, jog pasauliniu mastu nuolat gvildenama tvarumo tema, plečia planetos galimybių ribas, tačiau pokyčiai nėra greiti. Jiems reikalingi finansai, personalo perkvalifikavimas bei naujų kompetencijų plėtra. Ji minėjo esanti gerai  susipažinusi su šiandienos darbdavių lūkesčiais, kurių net 61 proc. neranda tinkamų darbuotojų, o kvalifikuoto personalo stoka, neleidžia įmonėms realizuoti visų savo idėjų ir projektų. Jaučiant personalo trūkumą, rinkoje vertinami ne diplomai, o patirtis įgyta darbo vietoje. Labai paklausūs elektronikos, mechatronikos specialistai. Aukštą pridėtinę vertę kuria biotechnologijų specialistai, inžinieriai, programuotojai, kurie padeda įrenginiams susikalbėti, todėl šių specialistų  paruošimas, ar pritraukimas dirbti Lietuvoje yra dar vienas labai svarbus iššūkis mokslui ir verslui. Anot pranešėjos, eksportas, paslaugos, gamyba privalo žengti inovacijų keliu, kurti pridėtinę vertę Lietuvos ekonomikai, o pramonė turėtų sukti skaitmeninės transformacijos ir žaliosios ekonomikos keliu. Ji aptarė Ekonomikos ir inovacijų ministerijos teikiamas paramos priemones verslui, numatomus strateginius prioritetus iki 2050 metų.

Robotizacija – ne stebuklas

Robotizacijos aktualijas versle pristatė Lietuvos robotikos asociacijos, „KUKA Baltic” įmonės vadovas Dalius Grakavinas. Anot specialisto, robotizacija versle, šiandien nėra joks stebuklas, tai viena iš priemonių padidinti gamybos efektyvumą, atnaujinti technologijas. Pasak jo, robotai yra daugiafunkciniai manipuliatoriai, kurie geba lankstytis, pakelti didelius svorius, juos padėti į reikiamą vietą. Jų veikla pasiteisina ten kur žmogaus sveikatą veikia agresyvi aplinka, kaip antai dažymo kamerose, liejyklose. Operacijas robotai atlieka gan tiksliai, suvirinimo siūlė atkartojama 0,4 mm tikslumu. Jie naudojami tose pramonės objektuose, kur reikalingas tikslumas, ar ten, kur aplinkos veiksniai, nuovargis gali paveikti žmogaus sveikatą ir galimybes. Pasak pranešėjo, šiandien pasaulyje skaičiuojamas 151 robotas 10 000 darbuotojų, Lietuvoje – 40. Esminis robotų privalumas tikslumas, saugumas ir integralumas bei gamybos  broko ženklus sumažėjimas. Robotizacijos procesai daro pramonę konkurencingą ne tik Lietuvos, bet ir pasauliniu mastu.

Kibernetinis saugumas

Apie grėsmes skaitmeninės transformacijos kelyje, kibernetinio saugumo reikšmę kalbėjo Klaipėdos universiteto IT skyriaus vedėjas, UAB „Infotech” direkorius Andrej Šliamin.

Anot jo grėsmių ir virusų evoliucija prasidėjo su kompiuterinių žaidimų banga, ji evoliucionavo iki serverių užlaužinėjimo, neteisėto duomenų nusavinimo, tapatybės pagrobimo, ar netgi dar rimtesnių nusikaltimų virtualioje erdvėje. Todėl nuolat privalu ieškoti apsaguos būdų, priemonių kovai su kenkėjais kibernetinėje erdvėje. Anot jo, dirbtinis intelektas supaprastinta daugelį procesų, bet gali pridaryti nemažai ir žalos, tad kibernetinis saugumas yra tai, į ką turi atkreipti dėmesį nūdienos verslai, parenti priemonių planus, per kiek laiko įmonė galės  atsistatyti, jei bus užgrobti duomenys. Daug naudingos ir aktualios informacijos verslui pateikė Inovacijų agentūros Panevėžio departamento direktorius Paulius Petrauskas.

Nelikti vidutinės konkurencijos spąstuose

Apie tai, kas padeda įmonėms nelikti vidutinės konkurencijos spąstuose pranešimą skaitė Lietuvos pramonininkų konfederacijos Plėtros departamento direktorius ir šios konferencijos iniciatorius Simonas Mockevičius, informavo kur verslams reikia ieškoti žinių, mentorystės, pagalbos ir mokymų, kvietė verslus pasidomėti skaitmenizacijos verslui konsultacijų projekte E-DITH.LT. Tai yra labai naudinga konsultacinė pagalba verslui, siūlanti gausybę renginių, mokymų ir konsultacijų, kaip antai Skaitmeninių pietų klubas EDIH take.

Lietuvos pramonininkų konfederacijos Plėtros departamento direktorius ir šios konferencijos iniciatorius Simonas MockevičiusLietuvos pramonininkų konfederacijos Plėtros departamento direktorius ir šios konferencijos iniciatorius Simonas Mockevičius

Na, o konferenciją vainikavo jaunatviškas ir energingas UAB „Hotrema” vadovo pranešimas, apie atvirumą naujovėms, mokymuisi ir tobulėjimui, vadovų ryžtą ir motyvaciją daryti pokytį. Anot jo, tai yra esminiai dalykai, be kurių jokia skaitmenizacija neįvyks. Turiningus konferencijos pranešimus apibendrino dalyvių diskusija, klausimai, patarimai, dalinimasis sukaupta patirtimi.

Po konferencijos turėjome galimybę aplankyti mūsų nario UAB „Unilever Lietuva ledų gamyba“ įmonę ir susipažinti su jų įdiegtomis naujomis technologijomis. Buvo įdomu pamatyti, kaip įmonė taiko skaitmenizacijos sprendimus savo veikloje ir kaip tai padeda jiems efektyviau veikti rinkoje.

Nuotraukų aut. Lilija Petraitienė