Mažeikių politechnikos mokykla kviečia dalyvauti konferencijoje

Mažeikių politechnikos mokykla kviečia dalyvauti Erasmus+: KA1 programos asmenų mokymosi mobilumo projekto „Darbu grindžiamas mokymasis – profesinio mokymo ateitis“ Nr. 2018-1-LT01-KA102-046777 baigiamojoje respublikinėje konferencijoje ,,DARBU GRINDŽIAMAS MOKYMASIS REMIANTIS ES ŠALIŲ PATIRTIMI“.
Konferencijos metu bus aptariami projekto metu pasiekti rezultatai, įvykdytos veiklos bei pristatytos parengtos rekomendacijos ,,Darbu grindžiamas mokymasis“.
Rekomendacijų tikslas – sklandus daugiašalis socialinis dialogas tarp savivaldos, verslo ir švietimo įstaigos organizuojant pameistrystę/dualinį mokyma(si).

Konferencija vyks 2019 m. gegužės 21 d. 10.00 val. Mažeikių politechnikos mokykloje, aktų salėje (Ventos g. 18)

Kasmetinė visuotinė akcija – „Darom“ .

Šiais metais MVA savanoriai ne tik aprinko šiukšles, bet ir pagirdė MVA Ąžuolų giraitėje pasodintus labai ištroškusius medelius. Dėkojame prisijungusiems į akciją ir tikimės ateityje kartu mėgautis gaivia ąžuolų paūksme.

Darbo stebėjimo ir praktikos vizitas Portugalijoje

Mažeikių politechnikos mokykla kartu su socialiniais partneriais – Mažeikių rajono savivaldybe ir Mažeikių verslininkų asociacija – įgyvendina Erasmus+: KA1 programos asmenų mokymosi mobilumo projektą „Darbu grindžiamas mokymasis – profesinio mokymo ateitis“ Nr. 2018-1-LT01-KA102-046777.
2019 m. balandžio 1–5 dienomis vyko trečiasis darbuotojų dėstymo, darbo stebėjimo ir praktikos vizitas Portugalijoje. Vizite kartu su mokyklos l. e. direktoriaus pareigas Stase Čupkoviene dalyvavo Mažeikių politechnikos mokyklos paslaugų asmenims profesijos mokytoja metodininkė Adolfina Grušienė ir paslaugų asmenims profesijos mokytojas Vaidas Andrijaitis bei socialiniai partneriai – Mažeikių rajono savivaldybės švietimo skyriaus vyr. specialistė Loreta Rubežienė, UADBB „Legator“ Šiaulių skyriaus vadovas Mantas Pocevičius, UAB „Edzaras“ direktorė Virginija Eidimtienė.
Projekto tikslas – remiantis užsienio šalių darbu grindžiamo mokymosi patirtimi parengti rekomendacijas, kurios būtų naudojamos profesinį mokymą siekiant priartinti prie verslo įmonių poreikių regioniniu lygmeniu.
Pirmiausiai dalyviai susitiko su priimančiosios (tarpinės) organizacijos EPD personalu. Susipažino su vizito veiklų darbotvarke. Po to Lisabonoje lankėsi profesinėje mokykloje Escola Comercio Lisbao. Pasitikę mokyklos mokiniai ir mokytojai papasakojo apie teorinį ir praktinį mokymą. Turėjo galimybę apžiūrėti mokinių darbus, praktinio mokymo klases – imitacines laboratorijas.
Sekančią dieną susitiko su vietos savivaldos administracijos darbuotojais bei Portugalijos prekybos ir pramonės rūmų atstovu. Susipažino su Portugalijos švietimo sistemos pokyčiais, privalumais ir trūkumais. Diskutavo, dalinosi patirtimi profesinio mokymo mokyklų bendradarbiavimo su vietos savivalda patirtimi organizuojant pameistrystę bei kitokį dualinį mokymą.
Sekančią dieną lankėsi ugdymo įstaigoje Cepra de Formacao profesional da Reparacao automovel. Susitikimo metu buvo pristatyta mokykla, rengiamos profesijos (automobilių mechanikų, metalo apdirbėjų, elektros įrenginių elektromechanikai, baldų ir interjero dizaino, turizmo specialistų ir kt.).
Ketvirtą vizito dieną projekto dalyviai lankėsi Fundacaao escola profesional de Setubal profesinėje mokykloje. Susitikimo metu dalyviai buvo pakviesti stebėti turizmo vadybos specialybės moksleivių mokinių pamokos, kurios metu moksleiviai buvo grįžę iš stažuotės Norvegijoje. Taip pat buvo pristatytas mokinių kompetencijų vertinimo modelis, baigiamųjų darbų vertinimo tvarka.
Penktą kelionės dieną dalyviai lankėsi „FABLAB LISBOA“ skyriuje. Tai speciali skaitmeninių kūrybinių dirbtuvių mokymų programa. Šių mokymų metu pristatomos įvairios technologijos tai 3D spausdintuvai, ploteris, lazerinis pjovimo-graviravimo įrenginys, CNC frezavimo staklės ir kt.
Kultūrinės programos metu projekto dalyviai turėjo galimybę apžiūrėti Lisabonos miestą lankėsi muziejuose, pilyje.
Darbinės profesinės stažuotės pabaigoje priimanti organizacija įteikė Europass mobilumo pažymėjimus ir sertifikatus.
Grįžę iš vizito aprobuoja surinktą medžiagą ir rengia rekomendacijas „Darbu grindžiamas mokymas“.

Pirmasis Mažeikių politechnikos mokyklos tarybos (kolegialaus valdymo organo) posėdis

2019 m. balandžio 11 d. įvyko pirmasis Mažeikių politechnikos mokyklos tarybos (kolegialaus valdymo organo) posėdis.
2019 m. kovo 20 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija oficialiai patvirtino Viešosios įstaigos Mažeikių politechnikos mokyklos tarybos sudėtį, kurią sudaro 9 nariai:
1. Antanas Drungilas, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Profesinio mokymo skyriaus vyriausiasis specialistas.
2. Apolinaras Stonkus, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjas.
3. Rasa Reizgevičienė, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų Užsienio ryšių ir verslo plėtros skyriaus vadovė.
4. Dalia Vitkuvienė, AB „Orlen Lietuva“ personalo direktorė.
5. Virmantas Jucius, UAB „Mažeikių Varduva“ direktoriaus pavaduotojas.
6. Roberta Žaltauskienė, Mažeikių verslininkų asociacijos vykdančioji direktorė.
7. Virginija Dementjevienė, Mažeikių politechnikos mokyklos padėjėja ūkio reikalams.
8. Adolfina Grušienė, Mažeikių politechnikos mokyklos profesijos mokytoja metodininkė.
9. Simona Pinkauskaitė, Mažeikių politechnikos mokyklos I kurso VR-78 grupės mokinė.
Po posėdžio laikinai einanti direktoriaus pareigas Stasė Čupkovienė pristatė mokyklą, supažindino su jos strategija, kurios pagrindinis siekis – kokybiškas regionui labai reikalingų profesijų įgijimas mokykloje. Taip pat aptarta glaudaus ryšio su darbdaviais svarba, jų pagalba tiriant darbo jėgos poreikius bei darbdavių parama mokyklai tiek technologijomis, tiek praktiniam mokymui reikalingomis medžiagomis, tiek intelektualiniu potencialu. Analizuota galimybė mokiniams įmonėse ne tik susipažinti su naujausiomis technologijomis, bet ir išmokti su jomis dirbti, tobulinti praktinius gebėjimus.
Taip pat l. e. direktoriaus pareigas Stasė Čupkovienė pasidžiaugė, kad vyksta konstruktyvus bendradarbiavimas su Mažeikių rajono savivaldybe. Su ja pasirašyta Darbininkų rengimu suinteresuotų šalių bendradarbiavimo sutartis, kurioje numatytas ir paramos fondas mokiniams.
Mokyklos tarybos nariai pasirašė įsipareigojimus – vadovautis mokyklos ir visuomenės interesais, sąžiningai atlikti Profesinio mokymo įstatyme ir kituose įstatymuose nustatytas funkcijas.
Linkime naujajai mokyklos tarybai sėkmingo darbo ir naujų iššūkių. Kartu sieksime profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistemos įgyvendinimo.

Labdaros ir paramos fondo “G vaikų pasaulis” organizuojamas projektas: “Wind of Change”

2019 m. balandžio 3d.  Mažeikiuose vyko Labdaros ir paramos fondo “G vaikų pasaulis”
organizuojamas projektas: “Wind of Change”.
Kuriame dalyvavo jaunimas iš Italijos 🇮🇹 , Rumunijos 🇷🇴 , Lenkijos 🇵🇱 , Latvijos 🇱🇻 ir Lietuvos 🇱🇹, bei buvo pakviesta Mažeikių verslininką asociacija. Renginio metu buvo pristatomos jaunų moksleivių įvairios idėjos socialiam verslui vystyti. Džiaugiamės matydami tiek daug gabaus jaunimo, besidalinančio drąsiomis ir inovatyviomis idėjomis. Ačiū organizatoriams už vykdomą projektą. Jaunimas – mūsų ateitis!

MVA draugiškas BOULINGO turnyras “Kartu – mes jėga” 2019

MVA draugiškas BOULINGO turnyras “Kartu – mes jėga” 2019: balandžio 2d. sužaistas FINALINIS žaidimas! Sveikiname visus dalyvavusius ir dar kartą sveikiname nugalėtojus:
🥉III VIETA🥉: Komanda “Plieninis kamuolys” (UAB Litvija);
🥈II VIETA🥈: Komanda “DC sprendimai” (UAB DC Sprendimai);
🥇I VIETA🥇: Komanda “Mažeikių autoservisas” (UAB Mažeikių autoservisas).

„Jei manote, kad galite, tai ir galite. O jei manote, jog negalite – irgi esate teisus.“  Mary Kay Ash Iki susitikimo kitų metų turnyre!

DARBINĖ PROFESINĖ STAŽUOTĖ PRANCŪZIJOJE

DARBINĖ PROFESINĖ STAŽUOTĖ PRANCŪZIJOJE

Mažeikių politechnikos mokykla kartu su socialiniais partneriais –Mažeikių rajono savivaldybe ir Mažeikių verslininkų asociacija, įgyvendina Erasmus+: KA1 programos asmenų mokymosi mobilumo projektą „Darbu grindžiamas mokymasis –profesinio mokymo ateitis“ Nr. 2018-1-LT01-KA102-046777. Kovo 16 – 23 dienomis įvyko antrasis darbuotojų dėstymo, darbo stebėjimo ir praktikos vizitas Prancūzijoje, Paryžiuje. Vizite dalyvavo UAB „Elmaga“ techninio skyriaus vadovas Tomas Martinaitis ir UAB „ABF LT“ direktorius Aidas Mikalauskas,projekto koordinatoriaus atstovai – projektų koordinatorėErika Pusvaškė, suvirinimo darbų technologijos mokytoja metodininkėTatjana Kinčinienė, chemijos ir aplinkosaugos inžinerijos vyresnioji profesijos mokytojaBronislava Butnoriutė bei socialiniai partneriai –Mažeikių rajono savivaldybės Bendrojo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atsakinga už projekto koordinavimą Dalia Grygolaitienė.
Pirmąją vizito dieną projekto dalyviai turėjo susitikimą su Prancūzijos LA PLAINE COMMUNE vadovybe, švietimo skyriaus vadovais. Tai unikalus savivaldos organas, apjungiantis 9 seniūnijas, sukurtas 2000 metais, kad palengvinti savivaldybių darbą švietimo, ekonominių, novatoriškų projektų įgyvendinimo srityje. Šiai bendrijai (komunai) vadovauja prezidentas ir 80 asamblėjos narių, kurie priima sprendimus.Komunai priklauso 38 000 įmonių, 43 000 studentų, 1800 mokslininkų, 70 mokslo tyrimo centrų,2 universitetai, 2 kolegijos, 20 kitų mokymo įstaigų, įkurti du inovatyvių įmonių verslo inkubatoriai. Tarp jų vyksta glaudusbendradarbiavimas, jie dalyvauja bendruose savivaldos, švietimo ir verslo projektuose.
Antrąją vizito dieną projekto dalyviai aplankė La Miel verslo inkubatorių ir diskutavo su jo direktoriumi, atsakingu už vadybą ir pagalbą įmonėms bei inkubatoriuje įsikūrusiais verslininkais. Iš viso čia veikia 21 įmonė. Įmonės inkubatoriuje gali būti įsikūrusios 6 metus, kai kurios jų išauga ir iš čia iškeliauja. Prieš priimant įmonę į inkubatorių komisija vertina, kuri įmonė yra inovatyvi ir išskirtinė. Projekto dalyviai aplankė keletą įmonių ir susipažino su jų veikla. Tai įmonė kuri sumontuoja riedučių sistemą sportinei ar bet kokiai kitai avalynei; įmonė, kuri stengiasi supaprastinti elektroninę ir mechaninę dalį skalbimo mašinoms, kad jos galėtų gyvuoti 20 metų; įmonė, gaminanti Napoleono suvenyrus bei įmonė, gaminanti mokymo priemones licėjų mokiniams, išskirtinumas – spausdinimas 3D spausdintuvais.
Trečiąją vizito dieną projekto dalyviai lankėsi pameistrystės centre, įsikūrusiame Pramonės, prekybos ir amatų rūmuose, kur mokoma 20 specialybių, yra 30 mokymo programų. Čia mokosi mokiniai nuo 15 iki 58 metų. Galima mokytis tik sudarius sutartį su darbdaviu. Baigęs mokyklą mokinys gali likti dirbti toje įmonėje. Buvo stebimas darbo procesas besimokančiųjų automechanikų specialybėje, su profesijos mokytojais, mokymo įstaigos vadovais diskutuojama apie profesinio mokymo patrauklumą, lankstumą bei kokybę. Mielai bendravo ir mokiniai – pameistriai, kurie papasakojo, kaip jiems sekasi, kai kurie iš jų žinojo Lietuvą bei pareiškė norą atvykti į svečius.
Ketvirtąją vizito dieną projekto dalyviams įdomią paskaitą apie Prancūzijos švietimo sistemą skaitė priimančios organizacijos atstovė – EURL ARISTOTE direktorė,Paryžiaus Sorbonos universiteto dėstytoja-dr. Giedrė Cibulskaitė-Veršinskienė.Prancūzijoje veikia pradinės mokyklos, koledžai, bendrojo ir technologinio lavinimo licėjai, profesiniai licėjai ir aukštosios mokyklos. Daktarė supažindino su profesinio mokymo organizavimu Prancūzijoje, pristatė pameistrystės ypatybes ir privalumus, pameistrystės centrų ir profesinio mokymo licėjų skirtumus, bendrojo ugdymo programas, inovatyvius mokymo metodus.
Paskutinė darbo savaitės diena buvo skirta vizitui į Versalio aplinkosaugos ir tvaraus vystymo institutą, kuris įkurtas 1993 metais.Tai privati aukštoji mokykla. Instituto prezidentas ir direktorius ugdymui supažindino su instituto veikla, rengiamomis programomis, mokymosi trukme, mokomaisiais dalykais, praktikos atlikimo vietomis ir įsidarbinimo galimybėmis, suteikiamais 3 lygių diplomais.
Įdomi ir turininga buvo kultūrinė programa. Projekto dalyviai vaikštinėjo po Eliziejaus laukus, Liuksemburgo parką, aplankė Monmartrą, įsikūrusį ant aukščiausios miesto kalvos, nuo kurios atsiveria įspūdinga miesto panorama, Luvro muziejų – Prancūzijos karalių rūmus, Versalio rūmus su sodais, žymiąją Paryžiaus katedrą, sustojo prie Triumfo arkos, plaukiojo Senos upe, kilo į Eifelio bokštą – vieną iš Paryžiaus simbolių.
Vizitas buvo puikiai organizuotas, profesionaliai sudaryta vizito programa, malonus priėmimas ir rūpinimasis viso vizito metu. Projekto dalyviai patobulino vadybines, dalykines, profesines, komunikacines ir bendrakultūrines kompetencijas. Remiantis užsienio šalių grindžiamo mokymosi patirtimi, susipažino su sklandaus bendradarbiavimo pavyzdžiais tarp vietos savivaldos, verslo ir švietimo įstaigų, organizuojant pameistrystę. Įgytas žinias taikys tiesioginiame darbe, profesinio mokymo ugdymo procese, siekiant priartinti profesinį mokymą prie verslo įmonių poreikio regioniniu lygmeniu.Dalyvių kompetencijos patvirtintos išduotose Europass mobilumo dokumentuose bei sertifikatuose.
Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Tomas Martinaitis, projekto dalyvis, UAB „Elmaga“ techninio skyriaus vadovas;
Aidas Mikalauskas, projekto dalyvis, UAB „ABF LT“ direktorius.

MVA Kalėdiniai pusryčiai

Baigiasi dar vieni metai…
Ar džiaugėmės gražiomis akimirkomis? Ar matėme šalia esančius žmones? Ar įgijome naujos patirties? Vienodo atsakymo nėra. Bet, manau kiekvienas papildėme savo skrynią naujomis žiniomis ir išgyvenimais.

Taip jaukiai ir draugiškai, MVA nariai, š.m. gruodžio 16d. patirtimi dalinosi prie Kalėdomis kvepiančio pusryčių stalo.

Verslo diena Mažeikiuose 2018

Lapkričio 22d., Mažeikių verslininkų asociacija, kartu su Mažeikių Rajono Savivaldybę ir IQ redakcija, minėjo VERSLO DIENĄ. Dėkojame forumo pranešėjams: Europos Komisijos atstovui Jonui Rasimui už pranešimą apie šiuolaikišką biudžetą Europos Sąjungos ateičiai. Lietuvos Banko pranešėjams Gediminui Šimkui bei Mariui Jurgilui, kurie kalbėjo apie Lietuvos regionų ir Mažeikių ekonomikos evoliuciją: kur esame ir kur link judame. Lietuvos Pramonės konfederacijos prezidentui Robertui Dargiui, kuris kalbėjo apie regiono traukos centro pamatą, globalų požiūrį bei vystymosi greitį. „ORLEN Lietuva“ gamybos direktoriui Dainiui Čiutai už išsamų pranešimą qpie ORLEN Lietuva įmonės investicijas ir jų įtaką regionui. Mažeikių Rajono savivaldybės atstovams – Sandrai Ramanauskienei bei Virgilijui Radvilai, kurie išsamiai pasakojo forumo dalyviams apie naujus Mažeikių miesto infrastruktūros objektus, privalumus ir svarbiausius darbus, siekiant pritraukti pramonės investicijas į Mažeikių miestą. MVA nariui – „Lyra Group“ direktoriui Giedriui Štelmokui už pozityvų pranešimą ir žinutę, kad verslo plėtra mūsų regione visgi misija įmanoma.
Dėkojame visiems, kurie atvyko ir aktyviai dalyvavo diskusijoje.