2014 m. rugsėjo 30 – spalio 8 d., 13 Mažeikių verslininkų asociacijos įmonių-narių atstovų kartu su asociacija įgyvendindami projektą, kuris iš dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal VšĮ „Versli Lietuva“ įgyvendinamą Įmonių grupinių eksporto iniciatyvų veiklą su verslo misija lankėsi Kazachstane – Almatos, Astanos ir Karagandos miestuose.
Almatoje misijos dalyviai susitiko su Lietuvos Respublikos generaline konsule Daiva Mockuviene ir LR garbės konsulu Audriumi Jozėnu, lankėsi Technoparke „Alatau“, surengė verslo forumą su vietiniais verslininkais ir lietuvių verslininkais bei lietuvių bendruomenės atstovais Almatoje. Astanoje, dalyviai susitiko su Lietuvos Respublikos ambasados Kazachstane ambasadoriumi Vytautu Naudužu ir ambasados antruoju sekretoriumi Eduard Mažul, surengė Lietuvos-Kazachstano verslo forumą, kurio metu buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Astanos verslo rūmais. Karagandoje dalyviai susitiko su LR garbės konsulu Karagandoje Vitalijumi Tvarijonu ir vietos verslininkais.

Mažeikių verslininkų asociacija, tarpininkaujant Lietuvos generalinei konsulei ir garbės konsulams bei Astanos verslininkų rūmams, surengė du Lietuvos – Kazachstano verslo forumus (vieną Almatos, kitą Astanos miestuose), kurių metu vyko verslo kontaktų mugės. Projekto dalyviai turėjo galimybę susitikti su Kazachstano įmonėmis, pristatyti savo verslą, užmegzti kontaktus, aptarti prekybos ir ekonominės veiklos pagerinimą, sudaryti bendradarbiavimo sutartis.

Recommended Posts