Sausio mėn.

6 d. vyko MVA Tarybos posėdis, kuriame nauji asociacijos nariai – UAB „EMAS“ atstovai supažindino su bendrovės vykdoma veikla, pristatyti 2014 m. MVA biudžeto, įstatų keitimo projektai ir kt. klausimai.

7 d. MVA vykdančioji direktorė Laura Janulytė dalyvavo susitikime su LR Seimo nariu K. Bartkevičiumi, jo padėjėju Česlovu Čyžu, Mažeikių rajono savivaldybės mero pavaduotoja Sigute Bernotiene, VšĮ Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centro direktore Jolanta Gintaliene.

15 d. MVA nariai dalyvavo susirinkime dėl planuojamos biodujų jėgainės statybos Mažeikiuose.

16 d. Vyko Organizacinio komiteto susirinkimas dėl visuotinio narių susirinkimo. Dalyvavo L. Janulytė, G. Bartkevičienė, V. Eidimtienė.

22 d. MVA nariai dalyvavo susirinkime dėl planuojamos biodujų jėgainės statybos Mažeikiuose.

23 d. MVA vykdančioji direktorė Laura Janulytė dalyvavo Lietuvos verslo konfederacijos prezidiumo posėdyje.

Vasario mėn.

3 d. MVA Tarybos posėdis vyko VšĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centre. Centro direktorius Mindaugas Dėlkus, profesinės reabilitacijos ir profesinio mokymo organizatorės Sonata Čepulienė, Dalia Dargvainienė ir kt. atstovai supažindino su įstaigos teikiamomis paslaugomis (suaugusiųjų mokymas, perkvalifikavimas, kvalifikacijos kėlimas, vairavimo mokykla, neįgaliųjų profesinė reabilitacija) aprodė fizinės medicinos ir reabilitacijos centrą „Gelmės“. Posėdžio metu pristatytas MVA visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės projektas, patvirtintas 2014 m. I pusmečio MVA veiklos priemonių planas, nutarta į Trišalę komisiją prie Telšių teritorinės darbo biržos deleguoti – Deivydą Vyniautą.

10 d. MVA vykdančioji direktorė Laura Janulytė ir kiti MVA nariai (D. Seilius, D. Zarifova, V. Eidimtienė, R. Venclovas) dalyvavo susitikime su Lietuvos Respublikos Seimo pirmininke Loreta Graužiniene, kuriame trumpai pristatė rajono verslui aktualias problemas.

11 d. Mažeikių verslininkų asociacijoje lankėsi LR Seimo narys Eugenijus Gentvilas bei verslininkas, filantropas, sporto rėmėjas buvęs profesionalus pokerio lošėjas Antanas Guoga Susitikimo metu numatoma diskutuoti šiomis temomis: A. Guogos verslo istorija, investavimo būdai, strategija, verslas XXI a., sportas ir pan.

12 d. Mažeikių verslininkų asociacijos nariai dalyvavo susitikime su Mažeikių rajono savivaldybės atstovais. Susitikimo metu aptarti klausimai apie planuojamą biodujų jėgainės statybą, 2014 m. Mažeikių rajono savivaldybės biudžeto projektą kt. klausimai.

18 d. asociacija surengė trišalį susitikimą su Vokietijos bendrovės “KTG Agrar AG”, Mažeikių r. savivaldybės atstovais ir MVA nariais dėl planuojamos biodujų jėgainės statybos Mažeikiuose.

19 d. surengtas susitikimas su Telšių Valstybinės mokesčių inspekcijos atstovais. Tikslas – supažindinti ir priminti, kokie mokesčių pakeitimai ir naujovės įsigaliojo nuo 2014-01-01. Pristatytas pranešimas apie GPM, pelno mokesčio, PVM pasikeitimus, mokesčių administravimo aktualiausias naujoves.

20 d. MVA vykdančioji direktorė Laura Janulytė dalyvavo Lietuvos verslo konfederacijos prezidiumo posėdyje.

22 d. vyko konkursas „Geriausia cepelinų virėja“, kuriam Mažeikių verslininkų asociacija įsteigė dovanas.

26 d. vyko trečią kartą organizuojamo MVA Boulingo turnyro pirmasis etapas. Varžėsi – UAB „Saurida“ I komanda, UAB „Grūstė“ II komanda, UAB „Taumona“, UAB „Piropas“, AB „TEO LT“, AB SEB bankas. Į finalinį etapą pateko – UAB „Saurida“ I komanda (1156 taškai) ir UAB „Grūstė“ II komanda (1033 taškai).

27 d. vyko MVA Tarybos posėdis, kuriame buvo pristatytas MVA visuotinio narių susirinkimo dienotvarkės projektas, tarybos nariai supažindinti su teisininkų pateiktais pasiūlymais dėl asociacijos naujos įstatų redakcijos. Pateiktas asociacijos balansas, veiklos rezultatų ataskaita, 2013 m. finansinės veiklos patikrinimo ataskaita, kurią parengė revizorė Dalia Dulevičienė, į Mažeikių verslininkų asociaciją priimtas naujas narys – UAB „Elmaga“.

Kovo mėn.

5 d. II MVA Boulingo turnyro etape rungėsi – UAB „Omnitel“, UAB „ŽAP“, UAB „Aremikas“, AB „Pieno žvaigždės“, UAB „Grūstė“ I komanda, UAB „Paslaugos tau“.
Į finalą pateko – UAB „Omnitel“ (1108 taškai), UAB „ŽAP“ (1077 taškai).

12 d. III MVA Boulingo turnyro etapo nugalėtojais tapo UAB „Mažeikių Varduva“ (1056 taškai), kartu su jais varžėsi UAB „DC Sprendimai“, AB DNB bankas, UAB „Unilever Lietuva ledų gamyba“.

13 d. ketvirtajame MVA Boulingo turnyro etape dalyvo UAB „Universe Group“, AB Swedbank, AB „Šiaulių bankas“, UAB „Saurida“ II komanda. Į finalą pateko – UAB „Saurida“ II komanda (1070 taškai).

19 d. įvyko MVA Boulingo turnyro finalas, kurio metu buvo išaiškinti nugalėtojai.
Pirma vieta – UAB „Saurida“ II komanda (1114 taškai).
Antra vieta – UAB „Saurida“ I komanda (1112 taškai).
Trečia vieta – UAB „Omnitel“ (1108 taškai).
Geriausio asmeninio rezultato rungtyje nugalėjo: „Taikliausia rankelė“ – Simoneta (UAB „Grūstė“), „Taikliausios rankelės“ – Darius ir Dariukas (UAB „ŽAP“).
Boulingo takas įsteigtais prizais apdovanotos – UAB „ŽAP“, UAB „Grūstė“, UAB „Mažeikių Varduva“.

21 d. vyko MVA visuotinis narių susirinkimas, kurio metu patvirtinta 2013 m. MVA finansinės veiklos ataskaita, Prezidentės veiklos ataskaita, nauja Mažeikių verslininkų asociacijos įstatų redakcija.

27 d. VšĮ „Versli Lietuva“ organizavo seminarą verslininkams apie pažangius vadybos metodus, kurio metu Mažeikių verslininkų asociacijos įmonių-narių vadovai turėjo galimybę susipažinti su svarbiausiais gamyboje taikomais pažangiais vadybos metodais, aptarti jų privalumus ir skirtumus. Seminarą vedė Rimantas Kaknevičius, UAB „ORITO“ konsultantas. Po renginio, seminaro dalyviai aplankė į UAB „Geralda“, kur turėjo galimybę praktiškai susipažinti su taikomais naujausiais vadybos metodais.

Balandžio mėn.

3 d. MVA vykdančioji direktorė Laura Janulytė ir asociacijos įmonių-narių UAB „Grūstė“, UAB „Jubana“, UAB „Taumona“, UAB „Edzaras“, UAB „Tomega“, UAB „Paslaugos tau“, UAB „ŽAP“, AB SEB bankas atstovai dalyvavo susitikime su VšĮ „Versli Lietuva“ generaliniu direktoriumi Mantu Juozu Nociumi, Eksporto departamento vyr. projektų vadovu Evaldu Braziu, vyr. projektų vadove Jolanta Miloš, atstove regione Aukse Vizbariene. Susitikime taip pat dalyvavo LR Seimo narys Kęstutis Bartkevičius, Mažeikių rajono savivaldybės meras Antanas Tenys, mero pavaduotoja Sigutė Bernotienė, mero patarėjas Algimantas Čepys.
„Versli Lietuva“, stiprindama LR Vyriausybės regioninės ekonominės plėtros programos įgyvendinimą, stengiasi identifikuoti atskirų regionų ar miestų poreikius bei išanalizuoti verslumo aplinką.
Susitikimo metu kalbėta apie verslo plėtrą regionuose, apie pagalbą verslininkams. Susitikime dalyvavę verslininkų asociacijos nariai pasidalino savo įžvalgomis, patirtimi bei informacija apie nuosavomis lėšomis įgyvendinamus projektus.

7 d. MVA Tarybos posėdyje svarstyta apie projekto „Mažeikių verslininkų asociacijos verslo misija į Kazachstaną“ įgyvendinimo galimybes, paruošiamuosius darbus dėl svetainės atnaujinimo, pristatyti projektų įgyvendinamų pagal priemonę „Asistentas-4″ („Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų ir fizinių asmenų informavimas ir konsultavimas franšizavimo srityje“, „Septynių jūrų kapitonai II“ ir „Smulkių ir vidutinių įmonių užsienio plėtros skatinimas“) tikslai, uždaviniai, trukmė ir kt. informacija.

10 d. MVA prezidentė Dalia Poliakaitė, vykdančioji direktorė Laura Janulytė, UAB „Edzaras“ direktorė Virginija Eidimtienė, UAB „Santarvės laikraštis“ savininkas Alvydas Balčiūnas, UAB „Jubana“ direktorius Julius Banys ir kt. asociacijos nariai dalyvavo Žemaitijos kolegijos Mažeikių fakultete vykusiuose debatuose „Mažeikiai: darbo, verslo ir investicijų perspektyvos“.
Debatuose taip pat dalyvavo Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje spaudos skyriaus vadovas Giedrius Siudikas, Mažeikių rajono savivaldybės meras Antanas Tenys, Savivaldybės administracijos direktorius Bronius Kryžius, Ekonomikos, finansų ir vietinio ūkio komiteto pirmininkė ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriaus direktorė Laima Nagienė, Savivaldybės tarybos nariai, Savivaldybės administracijos, įvairių Mažeikių rajono įstaigų, organizacijų ir verslo atstovai, asociacijos „Investors’ Forum“ direktorė Rūta Skyrienė, Lietuvos laisvosios rinkos instituto „Savivaldybių indekso“ projekto vadovas Laurynas Rekašius. Debatus vedė žurnalistas Aurimas Perednis. Debatų metu kalbėta apie rajono ekonomikos artimą perspektyvą, siekimą suburti vietos bendruomenę didinti atvirą bendravimo formatą. Susitikime verslo, valdžios ir bendruomenės atstovai taip pat aptarė bei diskutavo švietimo, socialiniais bei kitais svarbiais regiono plėtros ir perspektyvos klausimais.

14 d. vyko Ekonomikos forumas „Savivaldybių ekonominiam atgimimui – aktyvių ir kvalifikuotų žmonių telkimas, perspektyvaus verslo idėjos, valstybės parama“. Forume dalyvavo ir savo pranešimus pristatė Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius, Mažeikių rajono savivaldybės meras Antanas Tenys, VšĮ „Versli Lietuva“ generalinis direktorius Mantas Nocius, VšĮ „Investuok Lietuvoje“ l. generalinis direktorius Arvydas Arnašius, Lietuvos darbo biržos generalinis direktorius Vidas Šlekaitis, Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Valdas Sutkus, Verslo darbdavių konfederacijos generalinis direktorius Danas Arlauskas, Akmenės rajono meras Vitalijus Mitrofanovas, Joniškio rajono meras Gediminas Čepulis, Skuodo rajono meras Stasys Vainoras, Mažeikių verslininkų asociacijos prezidentė Dalia Poliakaitė.

16 d., MVA vykdančioji direktorė Laura Janulytė ir kt. MVA nariai dalyvavo susitikime su Lietuvos Respublikos Seimo Biudžeto ir finansų komiteto atstovais: pirmininko pavaduotoju Petru Narkevičiumi, komiteto nariais: Ryčiu Kupčinsku, Raimundu Markausku, Antanu Nesteckiu, Andriumi Palioniu, Rita Tamašuniene, Kęstučiu Bartkevičiumi
bei Seimo Biudžeto ir finansų biuro atstovais. Susitikimo tikslas – išgirsti apie Mažeikių rajono problemas ir siūlomus jų sprendimo kelius, diskutuoti aktualiais klausimais. Susitikime Mažeikių rajono verslo atstovai išsakė savo nuomonę aktualiais energetikos ir mokesčių klausimais.

17 d. MVA prezidentė Dalia Poliakaitė dalyvavo Lietuvos verslo konfederacijos prezidiumo posėdyje.

25 d. MVA prezidentė Dalia Poliakaitė dalyvavo Lietuvos verslo konfederacijos strateginiame prezidiumo posėdyje.

28 d. MVA vykdančioji direktorė Laura Janulytė ir VšĮ „Versli karta“ direktorius Irmantas Sujeta prisijungė prie projekto „Baltoji banga“ ir asociacijos „Investors‘ Forum“ inicijuojamos akcijos „Šioje šalyje nėra vietos šešėliui“. Stoties g. (prie pėsčiųjų perėjos per geležinkelio pervažą) buvo dalinami informaciniai lankstinukai bei lipdukai, kurių turinyje buvo pristatoma šešėlinės ekonomikos daroma žala kiekvienam Lietuvos piliečiai ir priemonės, kurių gali imti kiekvienas norintis stabdyti „šešėlį“. Šiemetinės akcijos tikslas buvo ‒ atkreipti jaunimo, aktyvių ir veiklių gyventojų dėmesį į šešėlinės ekonomikos problemas ir skleisti žinią, jog kiekvienas iš mūsų galime ir privalome padėti įveikti „šešėlį“.

Gegužės mėn.

5 d. MVA Tarybos posėdyje Mažeikių rajono savivaldybės Turto valdymo skyriaus vedėja R. Podelienė pristatė numatomus žemės, žemės nuomos ir nekilnojamo turto mokesčių tarifus. Mažeikių rajono savivaldybės meras Antanas Tenys, Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Alfonsas Žiulpa, Turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Regina Raižienė atsakė į aktualius miesto infrastruktūros, projektų įgyvendinimo klausimus. Posėdžio metu nutarta jungtis prie Verslo aplinkos darbo grupės dėl euro įvedimo Lietuvoje prie Ūkio ministerijos kartu su asocijuotomis verslo struktūromis parengto – Geros verslo praktikos, įsivedant eurą, memorandumo, kurio tikslas – kuriant abipusiu pasitikėjimu grindžiamą aplinką, apsaugoti Lietuvos vartotojų interesus, įvedant eurą, ir užtikrinti sąžiningą paslaugų bei prekių kainų perskaičiavimą.

5 d. MVA vykdančioji direktorė Laura Janulytė dalyvavo Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijoje vykusį paramos renginį “Dovanok gyvybę”, skirtą propaguoti donorystę. Renginio tikslas buvo artimiau supažindinti su donoryste ir surinkti lėšų organizacijai „Gyvastis“, populiarinančiai donorystę bei vienijančiai žmones, laukiančius įvairių organų transplantacijos.

6 d. Mažeikių verslininkų asociacijos nariai dalyvavo asociacijos organizuotame kreditų biuro „Creditinfo“ seminare, kurio metu buvo aptartos kredito rizikos valdymo optimizavimo galimybės, geri ir blogi kredito rizikos valdymo pavyzdžiai ir kt. klausimai.

7 d. MVA vykdančioji direktorė Laura Janulytė dalyvavo forume-diskusijoje „Kartu mes stipresni“, kurią organizavo Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba kartu su partneriais. Ši diskusija buvo skirta Mažeikių rajono darbdaviams, verslo pasaulio atstovams, profesinių sąjungų nariams ir NVO sektoriaus darbuotojams.

8 d. MVA vykdančioji direktorė Laura Janulytė dalyvavo Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo komisijos posėdyje.

9 d. MVA vykdančioji direktorė Laura Janulytė dalyvavo Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo komisijos posėdyje

13 d. vyko organizacinio komiteto susirinkimas. Dalyvavo vykdančioji direktorė Laura Janulytė, prezidentė Dalia Poliakaitė, tarybos narės Gražina Bartkevičienė, Virginija Eidimtienė.

14 d. Mažeikių verslininkų asociacijos nariai dalyvavo seminare – „Kaip sėkmingai užmegzti verslo santykius bei padidinti eksporto apimtis Skandinavijoje?“, kurį vedė lyderiaujančios Baltijos ir Skandinavijos šalyse eksporto ir verslo įžvalgos kompanijos GatewayBaltic tarptautinės prekybos koordinatorius Martins Tiknuss.
Seminaro metu buvo aptartos temos – Skandinavijos šalių rinkų apžvalga, šiandieninės aktualijos, paklausios prekių/paslaugų grupės, eksporto partnerių paieška bei pardavimo kanalų kūrimas Skandinavijoje, bendravimo ypatumai su šiaurės šalių įmonių atstovais, eksporto sėkmės istorijos – įmonių, sėkmingai pradėjusių bendradarbiavimą su Skandinavijos verslininkais, eksporto plėtojimo pavyzdžiai

15 d. Mažeikių verslininkų asociacijos nariai dalyvavo informaciniame Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos, Lietuvos banko organizuotame renginyje verslo atstovams – “Euras ateina į Lietuvą: ekonominiai ir praktiniai aspektai”.

19 d. Mažeikių verslininkų asociacijos nariai (D. Poliakaitė, G. Bartkevičienė V. Eidimtienė, J. Stupakovas, D. Vyniautas) ir kiti dalyviai (seimo narys K. Bartkevičius, seimo nario patarėjai: Č. Čyžas, M. Badaukis, VšĮ Mažeikių „Versli karta“ direktorius I. Sujeta, Telšių teritorinės darbo biržos Mažeikių skyriaus: vedėja A. Normantienė, Jaunimo garantijų įgyvendinimo komisijos nariai, Jaunimo darbo centro specialistė L. Diržininkienė) dalyvavo Telšių teritorinės darbo biržos Mažeikių skyriaus inicijuotoje apskrito stalo diskusijoje dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo. Diskusijos metu buvo aptarta jaunimo situacija Mažeikių rajono darbo rinkoje ir jaunimo garantijų įgyvendinimo rezultatai, jaunų asmenų įdarbinimo problemos ir jų sprendimai, bendrų tikslinių veiksmų numatymas, siekiant bendros atsakomybės dėl jaunimo užimtumo rajone.

21 d. MVA vykdančioji direktorė Laura Janulytė dalyvavo Danijos prekybos rūmų kartu su partneriais ketvirtą kartą surengtoje inovacijų konferencijoje. Konferencijos metu pranešėjai demonstravo, kaip novatoriškos idėjos gali padaryti verslą pelningą, kaip atpažinti ir įdarbinti geras idėjas ir paversti jas pelningu verslu.

23 d. MVA vykdančioji direktorė Laura Janulytė, D. Matiukas (UAB „Vigesta), L. Kairys (UAB „Vaizga“), R. Kenstavičius (UAB „Intergas“), A. Baltrušaitis (UAB „EV sprendimai“) dalyvavo susitikime su Mažeikių rajono savivaldybės atstovais bei Mažeikių rajono gyventojais dėl planuojamos biodujų jėgainės statybos.

26 d. MVA nariai dalyvavo susitikime su AB Šiaulių bankas atstovais.

28 d. MVA vykdančioji direktorė Laura Janulytė dalyvavo Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo komisijos posėdyje.

29 d. Mažeikių verslininkų asociacijos nariai dalyvavo Lietuvos banko organizuojamame seminare grynųjų pinigų tvarkytojams „Eurų apsaugos požymiai“. Lietuvos banko ekspertai pristatė pagrindinius eurų banknotų apsaugos požymius, supažindino su eurų monetomis, paaiškino, kaip pažinti padirbtus eurus. Taip pat buvo pateikta bendra informacija apie euro įvedimo procesą.

29 d. MVA prezidentė Dalia Poliakaitė, vykdančioji direktorė Laura Janulytė dalyvavo Lietuvos verslo konfederacijos kongreso XXXIII-oje sesijoje. Kongreso metu buvo svarstomos ir patvirtintos – LVK metinės veiklos bei finansinė ataskaitos, 2014 m. veiklos programa, 2014 m. biudžetas. Mažeikių verslininkų asociacija perrinkta į Lietuvos verslo konfederacijos prezidiumo narius 2014-2018 m. kadencijai.

Birželio mėn.

2 d. MVA Tarybos posėdyje į Mažeikių verslininkų asociaciją priimti nauji nariai – UAB „Topenerga“ ir UAB Hotrema, pristatyta ir pritarta 2014 m. II pusmečio veiklos plano projektui ir kt. UAB „Druka“ atstovė tarybos nariams pristatė įmonės veiklos prezentaciją, supažindino su spaustuvės eksporto planais, teikiamais produktais, paslaugomis ir kt.

4 d. MVA vykdančioji direktorė Laura Janulytė, D. Matiukas (UAB „Vigesta), L. Kairys (UAB „Vaizga“), R. Kenstavičius (UAB „Intergas“), A. Baltrušaitis (UAB „EV sprendimai“) dalyvavo susitikime su Mažeikių rajono savivaldybės atstovais, UAB „KTG Agrar“ bei Mažeikių rajono gyventojais dėl planuojamos biodujų jėgainės statybos.

5 d. MVA vykdančioji direktorė Laura Janulytė dalyvavo Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo komisijos posėdyje.

7 d. MVA nariai dalyvavo XIV Žemaičių dūdų šventėje.

9 d. Darbo grupės (Laura Janulytė, Dalia Poliakaitė, Gražina Bartkevičienė, Darius Matiukas, Alvydas Balčiūnas) dėl biodujų jėgainės statybos susirinkimas.

10 d. MVA vykdančioji direktorė Laura Janulytė dalyvavo renginyje „Atraskite galimybes savo verslui“, kuriame pristatyti pranešimai apie sąžiningą kainų perskaičiavimą įvedant eurą kampanija, 2014-2020 m. ES struktūrinių fondų pristatymas ir kt.

11 d. MVA nariai dalyvavo detaliojo plano dėl žemės sklypo, esančio prie Mažeikių miesto ribos – Troškučių g., naudojimo paskirties keitimo biodujų jėgainės statybai pristatyme.

12 d. MVA vykdančioji direktorė Laura Janulytė dalyvavo Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos ataskaitiniame posėdyje.

16 d. MVA nariai dalyvavo konferencijoje „Mažeikių miesto tapatumo ženklai“. Renginyje aptartos galimybės integruoti skulptūras ir dizaino kūrinius tuščiose Mažeikių erdvėse, duotas startas birželio 16-19 d. vyksiančioms kūrybinės dailės bei dizaino dirbtuvėms. Jų dalyviai – Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto dėstytojai, studentai, absolventai, Mažeikiuose gyvenantys bei kuriantys menininkai.

17 d. MVA vykdančioji direktorė Laura Janulytė dėl bendradarbiavimo susitiko su UAB DK „PZU Lietuva“ Telšių skyriaus direktore Vilma Vaupšiene.

17 d. MVA vykdančioji direktorė Laura Janulytė susitiko su nevyriausybinės organizacijos „Socialinis veiksmas“ atstove Justina Stefanovic dėl asociacijos dalyvavimo Nacionalinės savanorystės programoje – Jaunimo savanoriška tarnyba.

18 d. MVA nariai tęsdami bendradarbiavimą su Akmenės rajono verslininkų asociacija organizavo kelionę į N. Akmenę. Kelionės metu aplankyta AB „Akmenės cementas“ gamykla, UAB „Bigso“, Šaltiškių molio karjeras, Akmenės krašto muziejus, Augustaičio malūnas.

26 d. MVA prezidentė Dalia Poliakaitė dalyvavo Lietuvos verslo konfederacijos prezidiumo posėdyje.

26 d. MVA vykdančioji direktorė Laura Janulytė dalyvavo Žemaitijos kolegijos Mažeikių fakulteto verslo vadybos programos bakalauro diplomų įteikime.

27 d. MVA kartu su partneriais (VšĮ Mažeikių Versli karta ir VšĮ Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centru) surengė įmonių darbuotojams dviračių orientacines varžybas „Atrask Mažeikius“. Pirmą kartą organizuotose varžybose nugalėjo UAB „Grūstė“ komanda. Antrą vietą užėmė UAB „Paslaugos tau“, trečią UAB „Edvardo servisas“ komandos.

Liepos mėn.

7 d. MVA vykdančioji direktorė Laura Janulytė dalyvavo Pasaulio lietuvių ekonomikos forume.

9 d. MVA vykdančioji direktorė Laura Janulytė dalyvavo Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos posėdyje.

9 d. MVA Tarybos posėdyje Telšių teritorinės darbo biržos Mažeikių skyriaus vedėjos pavaduotoja Jurkienė pristatė užsiregistravusių darbo biržoje absolventų sąrašą pagal specialybes, supažindino su dabartine situacija, pasiūlė bendradarbiauti. Taip pat pristatytas 2014 m. I-o pusmečio biudžeto vykdymas bei biudžeto plano ir fakto palyginimas, 2011 – 2013 m. MVA biudžetų palyginamoji analizė ir kt.

Rugpjūčio mėn.

4 d. MVA Tarybos posėdyje pristatyta informacija dėl seminaro buhalteriams, Verslo misijos į Kazachstaną, programų projektai, tarybos nariai supažindinti su preliminariu biudžetu ir kt. klausimai.

5 d. MVA vykdančioji direktorė Laura Janulytė dalyvavo Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos posėdyje.

19 d. MVA vykdančioji direktorė Laura Janulytė susitiko su VšĮ Versli Lietuva atstovu Pietų Švedijoje Sigitu Brazinsku.

26 d. buvo paskelbti Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo skirtos finansinės paramos rezultatai. Dalyvavo MVA vykdančioji direktorė Laura Janulytė.

27 d. MVA vykdančioji direktorė Laura Janulytė ir MVA įmonių-narių atstovai dalyvavo susitikime su Savivaldybės vadovais bei Ūkio ministerijos reguliavimo sferoje esančių agentūrų viešųjų įstaigų „Versli Lietuva“, „Lietuvos verslo paramos agentūra“, „Investuok Lietuvoje“ ir UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) atstovais. Diskutuota dėl paramos regiono verslininkams.

27 d. MVA prezidentė Dalia Poliakaitė ir MVA įmonių-narių atstovai dalyvavo Telšių teritorinės darbo biržos Mažeikių skyriaus informaciniame renginyje absolventams „Geidžiamas darbuotojas. Koks jis?“.

Rugsėjo mėn.

4 d. MVA Tarybos posėdyje pristatyta informacija apie Verslo misijos į Kazachstaną, preliminarios „Verslo diena 2014“ bei misijos į Jordaniją datos ir kt. klausimai.

3 d. MVA Mažeikiuose organizavo A. Kapitanovo seminarą „Euro įvedimas Lietuvoje – ką turi žinoti buhalteris. Naujausi teisės aktų pakeitimai, keičiantys apskaitos ir mokesčių reguliavimą.“, kuriame dalyvavo daugiau, kaip 70 buhalterių.

5 d. Mažeikių verslininkų asociacijos prezidentė Dalia Poliakaitė ir vykdančioji direktorė Laura Gaurilavičienė dalyvavo susitikime, kuriame Mažeikių rajono savivaldybės meras Antanas Tenys priėmė UAB „Vakarų medienos grupė“ atstovus. Susitikimo tikslas – svarstoma galimybė Mažeikių rajone statyti medienos drožlių plokščių ir baldų gamybos įmonę.

18 d. MVA prezidentė Dalia Poliakaitė ir MVA vykdančioji direktorė Laura Gaurilavičienė dalyvavo Chaimo Frenkelio paminklo atidengimo iškilmėse ir Šiaulių pramonininkų asociacijos 25-ečio paminėjime.

19 d. MVA vykdančioji direktorė Laura Janulytė dalyvavo Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos posėdyje.

25 d. MVA vykdančioji direktorė Laura Gaurilavičienė dalyvavo Lietuvos verslo konfederacijos prezidiumo posėdyje.

rugsėjo 30 – spalio 8 d., 12 Mažeikių verslininkų asociacijos įmonių-narių atstovų kartu su asociacija įgyvendindami projektą, kuris iš dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal VšĮ „Versli Lietuva“ įgyvendinamą Įmonių grupinių eksporto iniciatyvų veiklą su verslo misija lankėsi Kazachstane.

Spalio mėn.

1 d. MVA Tarybos narės Gražina Bartkevičienė ir Rasa Kazlauskienė dalyvavo verslo forume „Regionų plėtra: galimybės verslui, nauda visuomenei“ skirtame Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmų 95-erių metų veiklos jubiliejui.

13 d. MVA Tarybos posėdyje tarybos nariams pristatytas pranešimas apie 2014 m. rugsėjo 30 – spalio 8 d., kartu su 12 MVA įmonių-narių atstovais įvykdytą verslo misiją į Kazachstaną, aptartas 2014 m. biudžeto vykdymas už 9 mėnesius, verslo forumas skirtas verslo dienai paminėti, verslo misija į Jordaniją ir kt. klausimai.

28 d. MVA nariai dalyvavo VšĮ „Versli Lietuva“ organizuotame „Eksporto akademijos“ seminare „Smulkus verslas eksportuoja“.

Lapkričio mėn.

3 d. MVA Tarybos posėdyje nutarta neeilinį visuotinį narių susirinkimą rengti 2014 m. lapkričio 27 d.

4 d. asociacijos nariai dalyvavo Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų surengtame informaciniame renginyje „Verslumas regione. Galimybės ir problemos“ Mažeikiuose. Pranešimus pristatė Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų generalinis direktorius Alfredas Jonuška bei vyr. specialistė Daiva Jonuškienė.

11 d. MVA Tarybos posėdyje aptartas pasiruošimas verslo forumui – „Mažeikių rajonas: šalies užkampis ar eksporto centras?“, neeilinio visuotinio narių susirinkimo dienotvarkės projektas ir kt. klausimai.

13 d. Mažeikių verslininkų asociacija ir VšĮ „Versli Lietuva“ Mažeikių moksleivius ir studentus pakvietė į kūrybines dirbtuves su simuliaciniu žaidimu „NORIU BŪTI VERSLININKU“.
Renginio tikslas – ugdyti jaunimo verslumą. Jo metu jaunimas turėjo galimybę įgyti realius verslo organizavimo įgūdžius parduodant savo sukurtą produktą.

13 d. Verslo dienai paminėti Mažeikių verslininkų asociacija surengė verslo forumą „Mažeikių rajonas: šalies užkampis ar eksporto centras?“. Verslo forumo metu pranešimus pristatė SEB banko prezidento patarėjas Gitanas Nausėda – „Darni regionų plėtra – lengva pasakyti, sunku padaryti” bei Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Robertas Dargis – „Ką daryti, kad Lietuva būtų sėkminga?”. Antroje renginio dalyje vyko diskusija, kurią moderavo žurnalo IQ vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas Mantas Dubauskas. Diskusijos dalyviai Mažeikių rajono savivaldybės meras Antanas Tenys, Seimo narys Kęstutis Bartkevičius, UAB „Vakarų medienos grupė“ valdybos pirmininkas Sigitas Paulauskas, SEB banko prezidento patarėjas Gitanas Nausėda, UAB „Rudesta“ plėtros direktorius Virgilijus Radvilas, Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Robertas Dargis diskutavo tema – „Mažeikių rajonas: šalies užkampis ar eksporto centras?“.

17-23 d. Mažeikių verslininkų asociacijos įmonių-narių atstovai kartu su asociacija įgyvendindami projektą, kuris iš dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal VšĮ „Versli Lietuva“ įgyvendinamą Įmonių grupinių eksporto iniciatyvų veiklą su verslo misija lankėsi Jordanijos Hašimitų Karalystėje, Amano mieste.

27 d. vyko neeilinis visuotinis narių susirinkimas, kurio metu 2014-2017 m. kadencijai išrinkta Mažeikių verslininkų asociacijos Prezidentė ir Taryba. MVA Prezidente tapo – Gražina Bartkevičienė (UAB „Mažeikių Varduva“). MVA Tarybos nariais išrinkti: Julius Banys (UAB „Jubana“), Jonas Glodenis (UAB „Beržūna“), Virginija Eidimtienė (UAB „Edzaras“), Virgilijus Eidimtas (UAB „Kvistija“), Remigijus Jurkus (UAB „Aremikas“), Egidijus Petrikas (UAB „Juodasis gintaras“), Darius Seilius (UAB „Žemaitijos agroprekyba“), Deivydas Vyniautas (UAB „Alfreda“).

Gruodžio mėn.

10 d. Mažeikių verslininkų asociacijoje vykdančiosios direktorės pareigas pradėjo eiti Agnė Gylytė.

15 d. Mažeikių verslininkų asociacijos prezidentė Gražina Bartkevičienė ir vykdančioji direktorė Agnė Gylytė lankėsi Mažeikių rajono savivaldybėje ir susitiko su meru Antanu Teniu. Susitikimo metu apžvelgti aktualūs klausimai, aptartas tolesnis bendradarbiavimas.

Recommended Posts