Skip to content

Mažeikių politechnikos mokykla kviečia dalyvauti konferencijoje

Mažeikių politechnikos mokykla kviečia dalyvauti Erasmus+: KA1 programos asmenų mokymosi mobilumo projekto „Darbu grindžiamas mokymasis – profesinio mokymo ateitis“ Nr. 2018-1-LT01-KA102-046777 baigiamojoje respublikinėje konferencijoje ,,DARBU GRINDŽIAMAS MOKYMASIS REMIANTIS ES ŠALIŲ PATIRTIMI“.
Konferencijos metu bus aptariami projekto metu pasiekti rezultatai, įvykdytos veiklos bei pristatytos parengtos rekomendacijos ,,Darbu grindžiamas mokymasis”.
Rekomendacijų tikslas – sklandus daugiašalis socialinis dialogas tarp savivaldos, verslo ir švietimo įstaigos organizuojant pameistrystę/dualinį mokyma(si).

Konferencija vyks 2019 m. gegužės 21 d. 10.00 val. Mažeikių politechnikos mokykloje, aktų salėje (Ventos g. 18)