Skip to content

MVA ataskaitinis rinkiminis susirinkimas 2019

GBP03997

Praėjusį penktadienį, 2019 m. gegužės 10 d., įvyko Mažeikių verslininkų asociacijos išvažiuojamasis RINKIMINIS ataskaitinis renginys „Metinių rezultatų suvedimas”. Renginio svečias ir pranešėjas – Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos instituto dėstytojas, ekonomistas, habilituotas mokslų daktaras, ne kartą Lietuvos ministrų patarėjų komandoje dirbęs – PROF. HABIL. DR. RIMANTAS RUDZKIS.
Visų MVA narių aktyvumo dėka MVA 2019 – 2021 m. kadencija atrodo štai taip:
MVA Prezidentu antrai kadencijai išrinktas Deivydas Vyniautas.
Tarybos nariais išrinkti: Alfredas Vyniautas, Darius Seilius, Petras Paužuolis, Arūnas Jarmoška, Julius Banys, Julius Gaižauskas, Aurelijus Virkutis ir Aida Stankevičienė. Po rezultatų paskelbimo Alfredas Vyniautas informavo, kad savo vietą MVA tarybos postui užimti patiki perspektyviems ir jaunesniems nariams. Daug metų MVA tarybos veikloje aktyviai dalyvavęs Julius Banys taip pat atsisakė MVA tarybos nario posto. Po šių pasisakymų MVA tarybos sudėtis susidėliojo pagal surinktų balsų skaičių sekančia tvarka:
Darius Seilius (UAB Flamera), Petras Paužuolis (IF Draudimas), Arūnas Jarmoška (UAB Santarvės laikraštis), Julius Gaižauskas (UAB Sinergija LT), Aurelijus Virkutis (UAB Lobby Baltic), Aida Stankevičienė (AB Swed Bankas), Vaidas Vyšniauskas (UAB Medicinos Bankas) ir Darius Matiukas (UAB Mažeikių mėsinė).

Dėkojame MVA nariams už dalyvavimą ir linkime vieni kitiems PRODUKTYVIŲ metų!

MVA – mes kartu, kad būtumėm stiprūs!