Gegužės 12 d. Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje įvyko Mažeikių verslininkų asociacijos eilinis visuotinis ataskaitinis-rinkiminis narių susirinkimas, kurio metu buvo pristatytos ir patvirtintos 2022 metų veiklos ir finansinės ataskaitos, aptarti nuveikti darbai ir 2023 m. veiklos prioritetai.
MVA Prezidentu ketvirtai kadencijai išrinktas Deivydas Vyniautas.
Tarybos nariais išrinkti: Petras Dagelis (UAB ORLEN Service Lietuva), Dovilė Karvauskienė (UAB Kavos terasa), Nerijus Baužys (UAB Hotrema), Renata Kiršytė (UAB Unilever Lietuva ledų gamyba), Darius Matiukas (UAB Vigesta), Darius Seilius (AB Lietuvos draudimas), Odeta Jasmontienė (AB Šiaulių bankas), Roberta Žaltauskienė (Saulės Link šaltalankiai).
Narius ir svečius pasveikino Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius kanauninkas – Jonas Ačas, LR Seimo narė – Laima Nagienė, Telšių rajono savivaldybės miesto meras – Tomas Katkus, Mažeikių rajono savivaldybės merė – Rūta Matulaitienė ir vicemerė – Kristina Juškevičienė.
Renginio svečiai ir pranešėjai: Lietuvos pramonininkų konfederacijos generalinis direktorius Ričardas Sartatavičius papasakojo apie vykdomus projektus ir numatomas Lietuvos pramonininkų konfederacijos 2023 metų veiklos kryptis. Vyriausias Swedbank Lietuva ekonomistas Nerijus Mačiulis pasidalijo įžvalgomis apie šiandieninę pasaulio ir Lietuvos ekonomiką.
Susirinkimo metu buvo pagerbtos MVA narių įmonės, įteiktos padėkos. Pasveikintos naujai prisijungusios įmonės, kurioms buvo įteikti nario pažymėjimai: Šaltalankių ūkis Saulės Link, UAB Revijoma, UAB Mano Konkursas ir UAB Mažeikių vandenys.
Ataskaitinės konferencijos metu svečiams buvo suorganizuota ekskursija po sakralinio paveldo ekspoziciją, Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminariją ir Telšių Šv. Antano Paduviečio katedrą.
Vakare vyko šventinė programa ir gyvo garso koncertas, kurį vainikavo grupė „Mėnulio fazė“.
Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyvavusiems susirinkime. Visi kartu mes esame stiprūs!
Daivos Gečienės nuotraukos

Recommended Posts